Paskatinimai ir apdovanojimai

Akcijos „Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru!“ nugalėtojui
Padėka už sėkmingą dalyvavimą Tradiciniame ikimokyklinių įstaigų krepšinio turnyre
Padėka už sėkmingą dalyvavimą Tradiciniame ikimokyklinių įstaigų krepšinio turnyre
Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

 

 

 

 

 

 

 

Padėka „Drugelių“ gr. auklėtinei Beatričei Švambarytei už dalyvavimą Šiaulių m. priešmokyklinio amžius vaikų skaitovų konkurse „Gražiausi žodžiai Lietuvai“
Padėka už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje Rašau žodį „LIETUVA“
Padėka lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikų ansambliui „Mes“ už dalyvavimą Šiaulių m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalyje
Diplomas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapo dalyviui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“