Administracija

Aurelija Čepukienė

Direktorė Aurelija Čepukienė 
Tel. +37068303378
aurelija.cepukiene@sdrugelis.lt

 

 

 

Išsilavinimas

ŠPI – ikimokyklinio auklėjimo metodininko ir auklėtojo kvalifikacija, 1973 m.
ŠPI  Kvalifikacijos fakultete – surdopedagogo ir logopedo kvalifikacija, 1995 m.

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antroji 
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyr. surdopedagogė

Darbo patirtis

2017 m.  Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, direktorė
2004-2017 m. Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, direktorė
1998-2004 m. Šiaulių kurčiųjų pradinė mokykla-darželis, direktorė
1992-1998 m. Šiaulių neprigirdinčiųjų pradinė mokykla-darželis, direktorė
1978-1992 m. Šiaulių 21-asis lopšelis-darželis, l. e. vedėjos pareigas
1973-1978 m. Šiaulių 21-asis lopšelis-darželis metodininkė


Jolita Uljanovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė
Tel. +37068303378
jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt

 

 

 

Išsilavinimas

ŠPI – pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, 1990 m.
ŠPI  Kvalifikacijos fakultete – surdopedagogo kvalifikacija, 2002 m.
Šiaulių kolegijoje – buhalterio profesinė kvalifikacija, 2008 m.

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – trečioji
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – surdopedagogas  metodininkas (pradinių klasių mokytojas)

Darbo patirtis

2017 m.  Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2004–2017 m. Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, pradinių klasių mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1998-2004 m. Šiaulių kurčiųjų pradinė mokykla-darželis, pradinių klasių mokytoja, nuo 2003-09-03 direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1995-1998 m. Šiaulių neprigirdinčiųjų pradinė mokykla-darželis, pradinių klasių mokytoja
1990-1995 m. Šiaulių 13-oji vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja