Įvykę renginiai ir naujienos

Skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta (1 etatas) Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

Data: 2021-02-09

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“. Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Darbo krūvis: 1 etatas – (36 val./sav.). Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Darbo sutarties rūšis: […]

Tiriamoji pažintinė STEAM veikla „Sniego paslaptys“

Data: 2021-02-08

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai tyrinėjo sniegą jį liesdami, apžiūrėdami, įvardino, ką jaučia, aiškinosi, kada sniegas limpa, o kada ne. Pipetėmis lašino dažus, stebėjo, kaip jie skverbiasi gilyn, apžiūrėjo sniegą ir jo virsmą vandeniu per padidinamąjį stiklą. Kūrė piešinius sniego „lape“, pastebėjo, kad sniego piešiniui ištirpus, dažai nesusimaišė. Mažieji spėjo, ar skirsis puraus ir ištirpusio sniego lygis, […]

STEAM veikla „Pažintis su išmaniuoju inžinerijos pasauliu“

Data: 2021-01-25

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradėjo veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ programos „Keliaukime kartu […]

Informacija tėveliams (globėjams)

Data: 2021-01-25

Nepaisant to, kad šiuo metu šalyje paskelbtas antras karantinas, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams teikiamos tiek tiesioginio kontakto, tiek nuotoliniu būdu. Tik tiesioginio kontakto būdu teikiamos: odontologijos paslaugos; naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos; vaikų skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą (siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaikų profilaktinį skiepijimą pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, teikiama informacija […]

Nuotolinis rytmetis „Vaikų darbeliai ir malonumai kaime“

Data: 2021-01-22

Sausio 19 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo nuotoliniame rytmetyje „Vaikų darbeliai ir malonumai kaime“. Rytmečio dalyviai susitiko su tautodailininke, etninės kultūros puoselėtoja, fotomenininke, keliautoja, lektore, pedagoge Sigita Damanskienė. Renginio vedėja su šešiamečiais kalbėjosi koks gyvenimas verda kaime. Siekdama ugdyti pagarbos jausmą tradicijoms, turtinti vaikų žodyną bei šnekamąją […]

Nemokama emocinės pagalbos linija – 1809

Data: 2021-01-20

Nuo šiol kiekvienas rūpestis turi savo ausį. 1809 – visos nemokamos emocinės pagalbos linijos viename numeryje!  Paskambinę numeriu 1809, gausite emocinę pagalbą, kurią jums suteiks emocinės pagalbos linijų savanoriai bei profesionalūs psichologai.

Iššūkis „Pusryčiai madinga!“ įveiktas

Data: 2021-01-20

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenės nariai įveikė respublikinio projekto „Sveikatiada“ mestą iššūkį „Pusryčiai madinga!“ Iššūkyje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupių „Drugeliai“, Boružėlės“ bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, pedagogai, tėvai. Vaikai buvo kulinarai ir patys sau ruošė gardžius ir naudingus pusryčius bei demonstravo meniniu gebėjimus juos pateikiant. Vis drauge nusprendė, kad pačių pasigaminti pusryčiai – patys gardžiausi! Direktoriaus […]

Dalyvaukite Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistiniame tyrime

Data: 2021-01-18

Lietuvos statistikos departamentas atlieka Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Jo metu nuolatinių šalies gyventojų klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių dar kalbų moka, kokį tikėjimą išpažįsta. Elektroninę tyrimo anketą galima rasti adresu surasymas.stat.gov.lt Prisijungti prie tyrimo anketos galima suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per […]

Minime Sausio 13-ąją – Lietuvos laisvės gynėjų dieną

Data: 2021-01-13

Šiandien minėjome Lietuvai reikšmingą Sausio 13-ąją: ryte, 8.00 val., kiekviename lopšelio-darželio „Drugelis“ lange 10 minučių suplazdėjo žvakučių liepsnelės. Veiklų metu prisiminėme tragiškus Sausio 13-osios įvykius, žiūrėjome edukacinius filmukus, spalvinome ir aplikavome Lietuvos vėliavą, neužmirštuolių žiedus, statėme Lietuvos bokštą, dėliojome Lietuvos valstybės simbolius. Tariame AČIŪ Lietuvos piliečiams kurie iškovojo istorinę pergalę, prieš sovietinių okupantų bandymą karine […]

Dėkojame!

Data: 2021-01-08

Nuoširdžiai AČIŪ ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ ugdytinei Geistei Kaušaitei bei meninio ugdymo mokytojai Vaivai Pocevičienei už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų festivalyje „Angelo sparnai“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

STEAM inžinerinės dirbtuvės „3D statiniai“

Data: 2021-01-06

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. STEAM – tai patirtinis ugdymas, apjungiantis mokslą, […]

INFORMACIJA DĖL UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Data: 2021-01-05

Mieli tėveliai (įtėviai, globėjai) vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1874 „Dėl Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“ vaikų, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Kokiu būdu tai vyks? * Kiekvieną antradienį […]

Tikslinių socialinių partnerysčių plėtojimas

Data: 2021-01-05

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis‘ priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai priėmė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kvietimą per Edukacinių veiklų gidą bibliotekoje apsilankyti virtualiai ir susipažinti su teikiamomis paslaugomis bei edukacijomis. Priešmokyklinukai „lankėsi“ bibliotekos „Saulės“ filiale esančioje Šeimų erdvėje, išbandė joje esančias interaktyvias veiklas (dėliones, interaktyvų žaidimą „Gamtos mokslai“), apsilankė Komiksų centre. Virtualus apsilankymas vaikams labai patiko, […]

Projektas „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“

Data: 2021-01-05

Gruodžio mėnesį Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų projektą „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“. Projektas skirtas sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dalintis gerąja darbo patirtimi, inovatyviomis bei kūrybiškomis idėjomis, skirtomis vaikų fizinės bei emocinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Projekto veiklose dalyvavo 32 šalies […]

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais?

Data: 2021-01-04

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais? Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena tėveliams, kad galima kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo nesergančio vaiko priežiūrai. Kai priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus namuose prižiūri tėvai Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta […]

Kalėdinis paštas – tradicinis pasidalinimo gerumu renginys

Data: 2020-12-28

Gruodžio mėn. Šiaulių lopšelyje – darželyje „Drugelis“ veikė kalėdinis paštas. Šia proga bendruomenės nariai vieni kitiems rašė sveikinimo atvirukus, laiškus, bei metė juos į specialiai papuoštą pašto dėžutę. Mažieji nykštukai – „Skruzdėliukų“ ir „Nykštuko“ grupių vaikai – paštą išnešiojo nurodytiems adresatams laikydamiesi visų reikalingų saugumo reikalavimų. Šiais metais kalėdinių atvirukų buvo įteikta 289 vnt. Ši […]

Dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose

Data: 2020-12-21

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose, skleidžia gerąją patirtį bei įsilieja į besimokančią Europos bendruomenę. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su pedagoge Danguole Jablonskiene nuo spalio mėn. į ugdymo turinį sėkmingai integruoja tarptautinio eTwinning projekto „Aš galiu tai padaryti pats“ („I can do it myself“) veiklas. Projekte dalyvauja vaikai, tėvai, pedagogai […]

STEAM veikla „Sniego dirbtuvėlės“

Data: 2020-12-18

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradėjo veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Kai už lango „pliaupia“ lietutis, o norisi […]

Vaiko kelias į gražią kalbą

Data: 2020-12-17

Siekiant sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (1,5-3 metų) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ veiklose. Projekto tikslas – remiantis kalbos ugdymo modeliu, vadovaujantis holistinio ugdymo principu, sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3 metų) kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui, taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus. […]

Informacija dėl ,,Naminukas“ grupės

Data: 2020-12-16

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1814 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Naminukas“ nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

KAS KEIČIASI NUO GRUODŽIO 16 D.?

Data: 2020-12-15

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ dirba įprastu būdu ir priima vaikus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Siekiant užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, tėvelių (globėjų, rūpintojų) prašome, atvedant vaikus, juos palydėti iki savo […]

Informacija dėl ,,Pagrandukas“ grupės

Data: 2020-12-15

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-1796 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Pagrandukas“ nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

Sportinė olimpinė viktorina „Ką aš žinau apie sportą“

Data: 2020-12-14

Olimpinis ugdymas yra sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Keliaukime kartu“ dalis. 2020 m. birželio-gruodžio mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ vykdė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamą olimpinį judėjimo projektą „Mus vienija emocijos“. Įgyvendinant projekto veiklas, gruodžio mėn. organizavome virtualią sportinę olimpinę viktoriną „Ką aš žinau apie sportą“. Viktorinos dalyviai, […]

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Data: 2020-12-11

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.1 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1767 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“, 1.1 papunkčiu, maloniai prašome […]

DĖMESIO!

Data: 2020-12-11

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1764 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Bitutės“ nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2022-09-01
2019 m. – 2 vietos
2018 m. – 4 vietos
2017 m. – 3 vietos
2016 m. – 3 vietos

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2022 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu