Įvykę renginiai ir naujienos

2019-10-29 skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta.

Data: 2019-10-29

2019-10-29  skelbiama laisva  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta  Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.   Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“. Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Darbo krūvis: 1 etatas –  (36 val./sav.). Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; […]

Paroda „Moliūgai merkia akį“

Data: 2019-10-28

Spalio 21-31 d. lopšelyje-darželyje „Drugelis” laiptinėje surengta rudeninė paroda „Moliūgai merkia akį“. Kas rytą žibintai įžiebiami, taip nušviečiami vis labiau tamsėjantys rytmečiai. Parodos tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ikimokyklinės įstaigos ir šeimos, ugdyti estetinį skonį meninei raiškai, kūrybiškumui. Darželį pasiekė net 42 įvairiai pjaustyti, raižyti ar kitaip dekoruoti moliūgai. Dar keturi moliūgai dalyvauja […]

Tiriamoji meninė kūrybinė veikla „Kuriu rudeniu“

Data: 2019-10-25

Spalio 25 dieną lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vyko tiriamoji meninė kūrybinė veikla „Kuriu rudeniu“. Veiklos tikslas – tobulinti ikimokyklinio amžiaus vaikų meninę kompetenciją, sudaryti vaikams sąlygas suvokti meną stebint ir tyrinėjant gamtą bei patirti džiugių emocijų. Mažieji įstaigos lankytojai įstaigos kieme stebėjo ir aptarė vėlyvojo rudens požymius ir spalvas, gamtoje rastomis spalvomis „nuspalvino“ drugelius. Vaikams ypač patiko […]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos mitybos įgūdžių ugdymas

Data: 2019-10-25

Sveika mityba – viena svarbiausių vaiko sveiko augimo ir vystymosi faktorių. Labai svarbu pradėti ugdyti  vaikų sveikos mitybos įpročius jau ankstyvame amžiuje. Spalio mėnesį, „Bitučių“, „Drugelių“ ir „Žiogelių“  grupių vaikams vyko pamokėlės „Sveikos mitybos piramidė“. Ugdytiniai  diskutavo  apie maisto produktų įvairovę, sveiko maisto naudą žmogaus sveikatai, susipažino su sveikatos piramide, aptarė  koks maistas  yra „nesveikas […]

Dėl direktorės Rūtos Šiaučiulienės komandiruotės

Data: 2019-10-25

Įsakymas dėl direktorės Rūtos Šiaučiulienės komandiruotės >>>

Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Rūtai Šiaučiulienei

Data: 2019-10-24

Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo Rūtai Šiaučiulienei >>>

Edukacinis užsiėmimas „Aklųjų rašto istorija“

Data: 2019-10-24

Spalio 24 dieną Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupių „Boružėlės“ ir Bitutės“ vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Aklųjų rašto istorija“, kurį vedė Šiaulių Petro Avižonio regos centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui  tiflopedagogė Nijolė Bielskienė. Viešnia vaikams papasakojo, kaip gyvena regėjimo negalią turintys žmonės, supažindino ir parodė daiktus ir prietaisus, pritaikytus akliesiems naudoti buityje, paaiškino, kokią svarbą neregių […]

Svečiuose teatriukas „Smagumėlis“

Data: 2019-10-23

Spalio 23 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ svečiavosi teatriukas „Smagumėlis“, kuris vaikus  nudžiugino nuotaikingu, muzikiniu, pamokančiu edukaciniu spektakliu „Mergaitės Doli atostogos kaime“. Spektaklio metu vaikai mokėsi spręsti įvairias dviprasmiškas situacijas, buvo skatinami nepamiršti aplankyti savo senelių, valgyti kaime užaugintas daržoves, padėti, jei kam nors reikia pagalbos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

ŠVSB veiklos kryptys mūsų mieste

Data: 2019-10-22

ŠVSB veiklos kryptys mūsų mieste >>>

„Bitučių“ grupės vaikų išvyka į Rėkyvą

Data: 2019-10-18

Tęsiant projekto „Čiulba, ulba, ūbauja“ veiklas, spalio 18 dieną „Bitučių“ gr. ugdytiniai lankėsi Rėkyvos lopšelyje-darželyje „Bangelė“ bei Rėkyvos progimnazijoje, kur apžiūrėjo žaidimo aikšteles, lauko edukacines erdves, išskridusių paukščių inkilus, medyje pakabintus „Gandro paliktus“ aulinius batus, žaliąją klasę. Kartu su naujaisiais draugais iš lopšelio-darželio „Bangelė“ „Bitučių“ grupės vaikai, besigėrėdami rudens nuauksintu Rėkyvos parku, patraukė link ežero. […]

Informacinė paskaita „Natūralių eterinių aliejų panaudojimo galimybės“ Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenei

Data: 2019-10-17

Spalio 17 dieną Šiaulių lopšelio-darželio darbuotojams ir vaikų tėvams organizuota informacinė paskaita „Natūralių eterinių aliejų panaudojimo galimybės peršalimo ligų profilaktikai“, kurią skaitė „Aromamos“ atstovė Gintarė Jakienė, aromaterapijos praktikė. Specialistė papasakojo, kaip eterinių aliejų pagalba galima sustiprinti imunitetą, užkirsti kelią ligoms, dezinfekuoti patalpų orą bei įvairius paviršius, pašalinti nemalonius kvapus ar neigiamą energiją; pademonstravo saugius aromaterapijos […]

Projektas „Saulėto oranžinio kamuolio kelionė“

Data: 2019-10-17

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenė dalyvauja tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio kamuolio kelionė“ veiklose, kurį koordinuoja ir organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“. Projekto tikslas – puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, ugdyti jo gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padėti vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją globojant gamtą, auginant ir tyrinėjant […]

O, Jurgita, aš jus pažįstu

Data: 2019-10-17

Jur­gai Mi­ke­lio­nie­nei pri­rei­kia šiek tiek įtemp­ti min­tis, kad iš­var­dy­tų vi­sas sa­vo veik­las. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ją pa­žįs­ta kaip jo­gos, funk­ci­nių tre­ni­ruo­čių, ae­ro­bi­kos, šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo, mankš­tų tre­ne­rę. Pa­ti Jur­ga šyp­so­si: kuo įvai­res­nis spor­tas – tuo sma­giau iš­ban­dy­ti sa­ve, juo la­biau kad spor­to en­tu­zias­tų jos ve­da­muo­se už­siė­mi­muo­se ne­trūks­ta. Daugiau apie tai        . […]

Tėvelių dėmesiui!

Data: 2019-10-16

Š. m. spalio 17 d. 17 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ salėje po informacinio renginio „Natūralių eterinių aliejų panaudojimo galimybės peršalimo ligų profilaktikai“  įvyks visuotinis tėvų susirinkimas.  Susirinkimo darbotvarkė:         1 . Ugdytinių tėvų delegavimas į lopšelio-darželio „Drugelis“ tarybos narius.         2. Vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo aptarimas.         […]

Mieli tėveliai,

Data: 2019-10-14

Mieli tėveliai, spalio 17 d. 16 val. įstaigos salėje vyks informacinis renginys tėveliams „Natūralių eterinių aliejų panaudojimo galimybės peršalimo ligų profilaktikai“. Renginį ves „Aromama“ lektorė iš Kauno. Kviečiame visus maloniai praleisti laiką! Po renginio vyks visuotinis tėvų susirinkimas. Administracija

Sveikas, Rudenėli!

Data: 2019-10-11

Spalio 11 dieną pas pačius mažiausius įstaigos vaikučius atvyko Morkytė ir Obuoliukas. „Skruzdėliukų“ ir „Švelnukų“ gr. vaikai kartu darė rytinę mankštą, rūšiavo daržoves, atliko užduotėles, o paskui spaudė sultis! Morkytė ir Obuoliukas labai apsidžiaugė ir padėkojo vaikučiams už tai, kad vaikai aktyviai dalyvavo veiklose. Airida Bubelienė ir Ieva Digriuvienė

Ruduo dar šiltas ir švelnus, išmarginęs linksmai lapus.

Data: 2019-10-10

Atskubėjęs ruduo dovanoja daug nuostabių spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti, kas po kojomis šnara, čeža, krenta, kutena… Spalio 10 dieną į salę rinkosi vaisių ir daržovių karūnėlėmis pasipuošę „Bitučių“ ir „Žiogelių“ grupių vaikai. Čia vyko pramoga vaikams „Linksmųjų daržovių ir vaisių diena“. Su visuomenės sveikatos biuro specialiste vaikai […]

Kviečiame dalyvauti Kalėdinių dainų koncerte „Man labai patinka Kalėdos 2019“

Data: 2019-10-09

Kviečiame švietimo įstaigų ugdytinius su tėveliais ir/ar seneliais, broliais ir seserimis, kitais šeimos nariais dalyvauti tradiciniame 9-jame Kalėdinių dainų koncerte „Man labai patinka Kalėdos 2019“ >>>

Dėl direktorės Rūtos Šiaučiulienės komandiruotės

Data: 2019-10-09

Įsakymas dėl direktorės Rūtos Šiaučiulienės komandiruotės >>>

Rudens gėrybių paroda „Daržovių pokštai“

Data: 2019-10-02

Nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 4 d. mūsų darželyje vyksta darbelių iš rudens gėrybių paroda „Daržovių pokštai“. Vaikai, jų tėveliai, auklėtojos sukūrė nuostabius darbelius  iš vaisių, daržovių, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Rudens darbeliai visą savaitę džiugins lopšelio-darželio bendruomenę. Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendraujant su šeimos nariais. […]

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodą „Rudens šokis plaukuose

Data: 2019-09-29

Nuo 2019-09-24 iki 2019-10-06 Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ eksponuojamos respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos „Rudens šokis plaukuose“ fotografijos. Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, suteikti vaikams kūrybinio džiaugsmo ir atlikti kūrybinį darbą, panaudojant įvairius džiovintus augalus (žoleles, lapus, gėles ir kt.) bei atskleisti rudeninės gamtos, […]

Kūrybinis pleneras „Rudens mozaika 2019. Tegul žydi laisvė“

Data: 2019-09-28

Šiaulių lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2019. Tegul žydi laisvė“. Šių metų pleneras skirtas 783 Šiaulių miesto gimtadieniui ir Baltijos kelio 30-mečiui paminėti. Plenero dalyviai iš gamtinės medžiagos kūrė mozaikas, vaizduojančias Lietuvos ir kitų Baltijos šalių simboliką, gamtą, objektus ir kt. Plenero dalyvių sukurtomis mozaikomis galima pasigrožėti  vaikų žaidimų ir laisvalaikio parke „Beržynėlis“ […]

Kūrybinis pleneras „Rudens spalvos“

Data: 2019-09-27

Norėdami vaikus supažindinti su rudens grožiu, jo teikiamų dovanų įvairove rugsėjo 27 dieną lopšelio-darželio kieme organizavome kūrybinį plenerą „Rudens spalvos“. Plenero tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką ir, panaudojant gamtinę medžiagą, sukurti darbelius. Vaikai kartu su auklėtojomis iš rudens sunokintų vaisių, daržovių ir gamtinės medžiagos gausybės kūrė paveikslus, vaizduojančius įvairius raštus, gyvūnus, augalus, gėles ir […]

Išvyka prie Talkšos ežero

Data: 2019-09-26

Tęsiant projekto „Čiulba, ulba, ūbauja“ veiklas, rugsėjo 26 dienos rytą „Bitučių“ grupės  ugdytiniai lankėsi prie Talkšos ežero. Šiai išvykai ruošėmės iš anksto: vaikučiai padedami tėvelių pasidarė paukščių karūnėles, mokėsi paukščių balsų pamėgdžiojimų, eilėraštukų. Atėję prie ežero vaikai stebėjo skrendančius, plaukiančius paukščius, klausėsi jų balsų, trumpai papasakojo koks paukštelis jam labiausiai patinka, kuo jis yra ypatingas, […]

Edukacinis užsiėmimas „Džiuginantį sodą kuriu pats“

Data: 2019-09-25

Vykdant aplinkosauginį švietimo projektą „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“, rugsėjo 25 d. „Bitučių“ grupės vaikai lankėsi Šiaulių universiteto Botanikos sode. Užsiėmimo metu ugdytiniai domėjosi augalų padauginimo būdais, dirbdami patys, susipažino su augalų sėjai reikalingomis priemonėmis. Eksperimentuodami vaikai gilino žinias apie sėklų įvairovę, ieškodami atsakymo į klausimą – ar galime iš sėklos atpažinti augalą, prisiminė kokių […]

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2022-09-01
2019 m. – 2 vietos
2018 m. – 4 vietos
2017 m. – 3 vietos
2016 m. – 3 vietos

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2022 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu