Įvykę renginiai ir naujienos

INFORMACIJA DĖL UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Data: 2021-01-05

Mieli tėveliai (įtėviai, globėjai) vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1874 „Dėl Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“ vaikų, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Kokiu būdu tai vyks? * Kiekvieną antradienį […]

Tikslinių socialinių partnerysčių plėtojimas

Data: 2021-01-05

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis‘ priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai priėmė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kvietimą per Edukacinių veiklų gidą bibliotekoje apsilankyti virtualiai ir susipažinti su teikiamomis paslaugomis bei edukacijomis. Priešmokyklinukai „lankėsi“ bibliotekos „Saulės“ filiale esančioje Šeimų erdvėje, išbandė joje esančias interaktyvias veiklas (dėliones, interaktyvų žaidimą „Gamtos mokslai“), apsilankė Komiksų centre. Virtualus apsilankymas vaikams labai patiko, […]

Projektas „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“

Data: 2021-01-05

Gruodžio mėnesį Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų projektą „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“. Projektas skirtas sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dalintis gerąja darbo patirtimi, inovatyviomis bei kūrybiškomis idėjomis, skirtomis vaikų fizinės bei emocinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Projekto veiklose dalyvavo 32 šalies […]

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais?

Data: 2021-01-04

Nedarbingumas ir ligos išmokos tęsiantis pandemijai: ką svarbu žinoti 2021 metais? Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena tėveliams, kad galima kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo nesergančio vaiko priežiūrai. Kai priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus namuose prižiūri tėvai Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta […]

Kalėdinis paštas – tradicinis pasidalinimo gerumu renginys

Data: 2020-12-28

Gruodžio mėn. Šiaulių lopšelyje – darželyje „Drugelis“ veikė kalėdinis paštas. Šia proga bendruomenės nariai vieni kitiems rašė sveikinimo atvirukus, laiškus, bei metė juos į specialiai papuoštą pašto dėžutę. Mažieji nykštukai – „Skruzdėliukų“ ir „Nykštuko“ grupių vaikai – paštą išnešiojo nurodytiems adresatams laikydamiesi visų reikalingų saugumo reikalavimų. Šiais metais kalėdinių atvirukų buvo įteikta 289 vnt. Ši […]

Dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose

Data: 2020-12-21

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose, skleidžia gerąją patirtį bei įsilieja į besimokančią Europos bendruomenę. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su pedagoge Danguole Jablonskiene nuo spalio mėn. į ugdymo turinį sėkmingai integruoja tarptautinio eTwinning projekto „Aš galiu tai padaryti pats“ („I can do it myself“) veiklas. Projekte dalyvauja vaikai, tėvai, pedagogai […]

STEAM veikla „Sniego dirbtuvėlės“

Data: 2020-12-18

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradėjo veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Kai už lango „pliaupia“ lietutis, o norisi […]

Vaiko kelias į gražią kalbą

Data: 2020-12-17

Siekiant sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (1,5-3 metų) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ veiklose. Projekto tikslas – remiantis kalbos ugdymo modeliu, vadovaujantis holistinio ugdymo principu, sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3 metų) kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui, taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus. […]

Informacija dėl ,,Naminukas“ grupės

Data: 2020-12-16

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1814 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Naminukas“ nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

KAS KEIČIASI NUO GRUODŽIO 16 D.?

Data: 2020-12-15

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ dirba įprastu būdu ir priima vaikus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Siekiant užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, tėvelių (globėjų, rūpintojų) prašome, atvedant vaikus, juos palydėti iki savo […]

Informacija dėl ,,Pagrandukas“ grupės

Data: 2020-12-15

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-1796 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Pagrandukas“ nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

Sportinė olimpinė viktorina „Ką aš žinau apie sportą“

Data: 2020-12-14

Olimpinis ugdymas yra sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Keliaukime kartu“ dalis. 2020 m. birželio-gruodžio mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ vykdė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamą olimpinį judėjimo projektą „Mus vienija emocijos“. Įgyvendinant projekto veiklas, gruodžio mėn. organizavome virtualią sportinę olimpinę viktoriną „Ką aš žinau apie sportą“. Viktorinos dalyviai, […]

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Data: 2020-12-11

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.1 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1767 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“, 1.1 papunkčiu, maloniai prašome […]

DĖMESIO!

Data: 2020-12-11

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A-1764 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ darbo organizavimo“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Bitutės“ nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Ligos ir motinystės […]

Akcija beglobiams gyvūnams

Data: 2020-12-09

Siekiant paskatinti vaikus rūpintis augintinių gerove, atkreipti dėmesį į opias augintinių problemas, kalbėti apie netinkamą elgesį su jais, plėsti vaikų pažintinę ir socialinę kompetencijas, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ visą lapkričio mėn. vyko akcija „Padėkime Letenėlei“. Akcijos metu vaikai aptarė tinkamą gyvūnų priežiūrą, elgesį su jais bei įsitikino, kad su augintiniais reikia elgtis labai atsakingai. Taip pat […]

Kvietimas dalyvauti respublikiniame projekte „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“

Data: 2020-12-08

Kviečiame dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų projekte „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“. Projekto dalyviai, šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, parengia ir iki 2020 m. gruodžio 30 d. elektroniniu paštu p. drugelis@sdrugelis.lt pateikia savo sukurtos metodinės priemonės ir/ar didaktinio žaidimo, skirto vaikų fizinės bei emocinės sveikatos […]

Tarptautinės žmonių su negalia dienos renginiai

Data: 2020-12-05

Siekiant parodyti solidarumą, išreikšti toleranciją, gruodžio 3 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vyko renginiai, skirti Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti. Ryto rato metu vaikai aptarė knygos „Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją“ iliustracijas bei išsiaiškino, kad neįgalūs žmonės turi tokias pat teises kaip ir visi kiti, kad jie patys gali spręsti, rinktis, kartu su kitais dalyvauti […]

Šiuolaikiniai sprendimai mene ir dizaine: 3D modeliavimas

Data: 2020-12-01

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ integralios, į tikrovės […]

Virtuali popietė su Europos svarsčių kilnojimo čempionu Artūru Balnioniu

Data: 2020-12-01

Vykdant olimpinio ugdymo projekto „Mus vienija emocijos“ veiklas, lapkričio 30 dieną „Boružėlių“, „Drugelių“, „Bitučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo virtualiame susitikime su Europos svarsčių kilnojimo čempionu Artūru Balnioniu. Čempionas vaikams pademonstravo savo kurtą filmuką apie svarsčių kilnojimo sporto šaką, parodė svarsčių kilnojimo varžybose iškovotų šešiasdešimties medalių kolekciją. Vaikai sužinojo, kad Artūras Balnionis yra 3 kartus tapęs Europos […]

Inžinierinė STEAM veikla „Statybose“

Data: 2020-11-28

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai aiškinosi, iš kokių medžiagų galima pastatyti namus, aptarė paveikslėliuose pavaizduotus objektus, svarstė, lygino namų aukštį, formą, dydį, bandė apibūdinti pastatų konstrukciją, architektūros įvairovę. Po diskusijų visi kartu kibo į darbą: kūrė namų projektus, statė namus iš akmenų, pagaliukų, šiaudų, aiškinosi, kaip šiaudus ir šakeles padaryti lanksčiais, išbandė įvairius detalių jungimo […]

Dalinamės draugystės dienų akimirkomis

Data: 2020-11-27

Lapkričio 24-27 dienomis Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vyko draugystės dienos. Vaikai kūrė savo grupės draugystės taisykles, kalbėjosi apie savo jausmus, mokėsi juos išreikšti garsiai, stengėsi ugdytis empatiją, žaidė įvairius žaidimus, piešė ant draugo nugaros, šoko draugystės šokius, rengė draugų portretų parodą, gamino draugystės apyrankes, kūrė draugystės receptus. Minint tarptautinę Draugo dieną, vaikai mokėsi pasakyti kokie jiems […]

Olimpinis festivalis „Besišypsanti vaikystė“

Data: 2020-11-25

Siekiant skleisti olimpines idėjas bei formuoti bendruomenės teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, ugdyti aktyvią, sąmoningą, pilietišką asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi su kitomis ugdymo bei sporto įstaigomis, socialiniais partneriais, Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ vykdo olimpinio ugdymo projektą „Mus vienija emocijos“. Viena iš projekto veiklų – festivalio „Besišypsanti vaikystė“ organizavimas. Festivalis skirtas […]

Diena su uniforma

Data: 2020-11-23

Lapkričio 23 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Žiūrėjome filmus apie Lietuvos karius, jų misijas kitose šalyse, žygiavome, skandavome, atlikome komandas, susipažinome su profesionalia kareiviška ekipuote, pasimatavome kareiviškus batus ir kepurę, atlikome neformaliojo ugdymo mokytojo Martyno Baranausko parengtas sukarintas estafečių užduotis, naujų žinių ir praktinių įgūdžių STEAM įgijome atlikę kūrybinę užduotį „Diena su […]

Darželyje paminėjome PASAULINĘ SVEIKINIMOSI DIENĄ

Data: 2020-11-20

Lapkričio 21-ąją minima pasaulinė sveikinimosi diena. Norėdami vaikams priminti mandagumo ir pasisveikinimo žodžius, paskatinti juos būti mandagiais, penktadienį darželyje kalbėjomės, kokiais žodžiais ir būdais sveikinamės, aptarėme kaip svarbu ištarti pasisveikinimo žodžius kitiems ir kaip smagu juos išgirsti. Klausėmės, kaip žodis LABAS skamba kitomis kalbomis. Atlikome kūrybinę užduotį. Sveikinomės prancūziškai, tailandietiškai, indiškai, korėjietiškai…. Iš kai kurių […]

Lietuvos pašto diena

Data: 2020-11-17

Lapkričio 16 dieną šventėme Lietuvos pašto dieną. Vaikai susipažino su pašto atsiradimo istorija, žiūrėjo filmuką apie laiško kelionę, diskutavo apie laiškininko darbą, apžiūrėjo paštų ženklų kolekcijas, rašė ir siuntė laiškus savo draugams, tėveliams, Kalėdų seneliui, kūrė pašto ženklus. Visi laiškai buvo sumesti į specialiai tam skirtas dėžutes bei nusiųsti vaikų nurodytiems adresatams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui […]

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams, 1 laisva vieta (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2016 m. gimimo vaikui.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu