Dėl Darbo tarybos rinkimų

Informuojame, kad 2019 metų kovo 5 dieną vyks Darbo tarybos rinkimai.

Nuo 2019 sausio 21 dienos iki 2019 metų vasario 7 dienos skelbiamas kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą, raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

2019 m. vasario 18 dieną Darbo tarybos komisija sudarys ir paskelbs galutinį kandidatų į Darbo tarybos narius sąrašą.

Darbo tarybos komisijos pirmininkė Vitalija Kušleikienė.
Nariai: Vilma Gurejevienė, Justina Venckuvienė.