Dėl nustatytų susirgimų salmonelioze

Iki 2018 m.  lapkričio 6 d. oficialios informacijos apie salmoneliozės patvirtinimą lopšelio-darželio „Drugelis“  vaikams neturėjome, todėl negalėjome informuoti tėvelių.

Kad lopšelio-darželio „Drugelis“  vaikams yra patvirtinti 4 salmoneliozės atvejai sužinojome 2018 m.  lapkričio 6 d. į įstaigą atvykus  maisto veterinarijos tarnybos ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Užk­re­čia­mųjų li­gų val­dy­mo sky­riaus specialistams.

2018 m.  lapkričio 7 d. kreipiausi į vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Užkre­čia­mųjų li­gų val­dy­mo sky­rių su prašymu pateikti informaciją kuriems lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikams ir kada yra patvirtinta salmoneliozė.

Pagal gautą atsakymą 3 vaikams salmoneliozė patvirtinta 2018-11-05, vienam – 2018-11-06.

Ke­tu­ri  su­si­rgę vai­kai – iš tri­jų dar­že­lio gru­pių. Lop­še­lio gru­pė­se su­si­rgi­mų sal­mo­ne­lio­ze neuž­fik­suo­ta,  nors visi vaikai darželyje maitinami vienodai.

Aiškinamasi dėl ko galėjo susirgti vaikai. Laukiame įstaigoje paimtų mėginių tyrimų atsakymų.

Darželio virtuvės darbas laikinai sustabdytas. Virtuvėje, maisto sandėlyje, grupių virtuvėlėse licencijuota įmonė atliko profilaktinę dezinfekciją, atliktas visų patalpų ge­ne­ra­li­nis va­ly­mas. Į dezinfekuotas maisto sandėlio, virtuvės ir virtuvėlių patalpas įeiti ir jomis naudotis negalime kol nebus paimti nauji mėginiai ištyrimui.

Kol darželio virtuvės darbas bus atnaujintas vaikučiai maitinami lopšelyje-darželyje „Saulutė“.

Dėl susidariusios situacijos nelankiusių darželio vaikų tėvams mokestis nebus skaičiuojamas.

Dėkojame tėveliams už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.

Direktorė