Informacija apie situaciją darželyje

Informuojame, kad šiandien, lapkričio 12 d., Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš dezinfekuotų virtuvės patalpų paėmė plovinius virtuvės veiklos atnaujinimui.

2018-11-06 paimtų tyrimų atsakymų dar negavome.

Virtuvės darbo atnaujinti negalime kol negausime visų paimtų mėginių tyrimų atsakymų.

Visos įstaigos patalpos yra dezinfekuotos ir išvalytos, jomis naudotis jau galime.

Kol darželio virtuvė neveikia vaikai maitinami lopšelyje-darželyje “Saulutė”.

Prašytume kasdien iki 17.00 val. informuoti grupių auklėtojas apie ketinimą atvesti vaiką į darželį kad galėtume lopšeliui-darželiui “Saulutė” pateikti kuo tikslesnę informaciją apie kitą dieną planuojamą maitinti vaikų skaičių.

Primename, kad nelankantiems darželio dėl susidariusios situacijos vaikams mokestis už darželį nebus skaičiuojamas.

Direktorė