Kviečiame dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų sveikuoliškų patiekalų fotografijų parodoje „Gaminame kartu – sveika ir skanu“

        Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ organizuoja respublikinę  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų sveikuoliškų patiekalų fotografijų parodą „Gaminame kartu – sveika ir skanu“.

         Iki 2020 m. vasario 24 d. parodos dalyviai gamina patiekalus iš sveikatai palankių maisto produktų, juos fotografuoja. Sveikuoliškų patiekalų nuotraukas arba nuotraukų koliažus, kuriuose atsispindi gaminimo eiga, pristato (atneša, atsiunčia paštu) iki 2020 m. vasario 24 d. į Šiaulių lopšelį-darželį „Drugelis“, adresu: Vilniaus  g. 123A, LT-76354, Šiauliai. Autorius parodai pateikia spalvotą 20×30 dydžio nuotrauką ir užpildytą dalyvio anketą.

        Nuo 2020-03-02  iki 2020-03-20  patiekalų fotografijos eksponuojamos Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

        Nuo 2020-03-23 iki 2020-04-10  patiekalų fotografijos eksponuojamos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Šaltinėlio“ filiale, adresu: Trakų g. 20A, Šiauliai.

        Nuo 2020-03-02 patiekalų fotografijos eksponuojamos virtualioje parodoje Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ internetinės svetainės Facebook, Youtube paskyrose.

        Visi parodos dalyviai bus apdovanoti: vaikai – padėkos raštais, pedagogai – dalyvavimo parodoje pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu).

        Informaciją apie parodą teikia Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė tel. 8 41 524 489 el. p.  jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt

        Daugiau informacijos parodos nuostatuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė