Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

   Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai),

         vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu (nuo 2020 m. birželio 17 d., 00:00 val. atšaukti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje), informuojame, kad nuo birželio 17 dienos (trečiadienio), vaikus ryte jau bus galima palydėti iki grupės ir pasiimti iš grupės/lauko patiems tėveliams (globėjams). Būtina laikytis saugos reikalavimų, todėl REKOMENDUOJAME:

  • atlydint ir pasiimant vaikus į lopšelį-darželį, dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
  • įėjus į lopšelio-darželio patalpas dezinfekuoti rankas. Prie įėjimų yra pakabinta lankytojams ir darbuotojams skirta rankų dezinfekavimo priemonė.
  • Primename, kad ir toliau bus vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė grupių patalpose. Vaikai, kuriemspasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN:2016, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.
  • Maloniai prašome vengti būriavimosi su kitais lankytojais grupių rūbinėlių patalpose, lauko teritorijoje (atvedus ir/ar pasiimant vaikus).

        Dėkojame už supratingumą ir linkime prasmingų vasaros akimirkų Jūsų šeimoms!

Direktorė