Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų  vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose  programa, remiama Europos Sąjungos ir Valstybės, Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2009 mokslo metais.  Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama, siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, formuoti sveikos mitybos įpročius.

Už šios programos koordinavimą Lietuvoje atsakinga Žemės ūkio ministerija, o už įgyvendinimą – VĮ Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose vaikams nemokamai dalijami tik  išskirtinės kokybės ir/arba ekologiškos morkos, obuoliai,  bei išskirtinės kokybės ir/arba ekologiškos obuolių sultys.

Produktai ugdymo įstaigose gali būti dalijami iki 3 kartų per savaitę. Vaikui skiriama viena iki 200 g/ml porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų: morka, obuolys, vaisių ir/arba daržovių sultys.

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ dalyvauja nuo 2012 m. Informacija apie vaikui skiriamą šios programos produktą yra įrašoma grupės dienos meniu ir patalpinama grupių informaciniuose stenduose.