Administracija

Rūta Šiaučiulienė

Direktorė dr. Rūta Šiaučiulienė 
Tel. +370 41 524489
ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt

adobe Gyvenimo aprašymas
 
 
 
 
 


Jolita Uljanovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė
Tel. +370 41 524489
jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt

Išsilavinimas

ŠPI – pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, 1990 m.
ŠPI  Kvalifikacijos fakultete – surdopedagogo kvalifikacija, 2002 m.
Šiaulių kolegijoje – buhalterio profesinė kvalifikacija, 2008 m.

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – trečioji
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – surdopedagogas  metodininkas (pradinių klasių mokytojas)

Darbo patirtis

2017 m.  Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2004–2017 m. Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, pradinių klasių mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1998-2004 m. Šiaulių kurčiųjų pradinė mokykla-darželis, pradinių klasių mokytoja, nuo 2003-09-03 direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1995-1998 m. Šiaulių neprigirdinčiųjų pradinė mokykla-darželis, pradinių klasių mokytoja
1990-1995 m. Šiaulių 13-oji vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja