Darbuotojai

Pedagogai

Vardas, pavardėPareigos, pareigybių aprašymaiIšsilavinimas, įgyta kvalifikacijaKvalifikacinė kategorijaKontaktai
Rūta ŠiaučiulienėDirektorėAukštasis
1. Edukologijos magistras
2. Socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis
ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt
Tel.
+370 41 524489
+370 683 03378
Jolita Uljanovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aukštasis
1. Pradinių klasių mokytojas
2. Surdopedagogas
III vadybinė kategorija,
surdopedagogas metodininkas (pradinių klasių mokytojas)
jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Gintarė KaminskienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupė „Švelnukai“) Aukštasis
1. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
2. Medicinos sesuo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasgintare.kaminskiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Ieva DigriuvienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupės „Skruzdėliukai“, „Švelnukai“)
Aukštasis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasieva.digriuviene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Airida BubelienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupė „Skruzdėliukai“)

Aukštasis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasairida.bubeliene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Asta AlšauskienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojasasta.alsauskiene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Alma ČiužauskienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Žiogeliai“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasalma.ciuzauskiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Aurelija MickutėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Drugeliai“) Aukštasis
Sveikatos edukologija
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasaurelija.mickute@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Inesa MilkintaitėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Žiogeliai“, „Boružėlės“) Aukštasis koleginis
inesa.milkintaite@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Ieva JankūnaitėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Bitutės“, „Drugeliai“) Aukštasis koleginis
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasieva.jankunaite@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Laima ŠimkuvienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Boružėlės“) Aukštasis
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojaslaima.simkuviene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Vaiva Pocevičienė Meninio ugdymo mokytoja (pedagogė) Aukštasis
1. Pradinių klasių ir muzikos mokytojas
2. Edukologijos magistras (švietimo vadyba)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyresnysis meninio ugdymo mokytojasvaiva.poceviciene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Jurgita NiauronienėLogopedė Aukštasis
Specialusis pedagogas (specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programa)
Logopedasjurgita.niauronine@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Bela JokubaitienėSocialinė pedagogė Aukštasis
Socialinis pedagogas
Vyresnysis socialinis pedagogasbela.jokubaitiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Jurga MikelionienėJudesio korekcijos pedagogė Aukštasis
Kūno kultūros ir sporto edukologija
jurga.mikelioniene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489

Nepedagoginiai darbuotojai

adobe Nepedagoginių darbuotojų atliekamos funkcijos ir pareigybei keliami specialieji reikalavimai