Darbuotojai

Pedagogai

Vardas, pavardėPareigos, pareigybių aprašymaiIšsilavinimas, įgyta kvalifikacijaKvalifikacinė kategorijaKontaktai
Dalia DambrauskienėLaikinai einanti direktoriaus pareigasAukštasis
II vadybinė kategorijadalia.dambrauskiene@sdrugelis.lt
Tel.
+370 41 524489
+370 683 03378
Jolita Uljanovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Surdopedagogė

Aukštasis
1. Pradinių klasių mokytojas
2. Surdopedagogas
III vadybinė kategorija,
surdopedagogas metodininkas (pradinių klasių mokytojas)
jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt
Tel. +370 683 03378
Gintarė KaminskienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupė „Švelnukai“) Aukštasis
1. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
2. Medicinos sesuo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasgintare.kaminskiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Ieva DigriuvienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupės „Skruzdėliukai“, „Švelnukai“)
Aukštasis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasieva.digriuviene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Airida BubelienėAuklėtoja (ankstyvojo ugd. grupė „Skruzdėliukai“)

Aukštasis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasairida.bubeliene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Asta AlšauskienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojasasta.alsauskiene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Vilma GurejevienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupės „Drugeliai“, „Bitutės“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojasvilma.moliene@sdrugelis.lt
Tel.+370 41 524489
Alma ČiužauskienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Drugeliai“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojasalma.ciuzauskiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Rima PalijanskaitėAuklėtoja (ikimokyklinio ugd. grupė „Boružėlės“) Aukštasis
Vaikų auklėtojas ir pradžios mokyklos mokytojas
rima.palijanskaite@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Vaiva Pocevičienė Meninio ugdymo mokytoja (pedagogė) Aukštasis
1. Pradinių klasių ir muzikos mokytojas
2. Edukologijos magistras (švietimo vadyba)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyresnysis meninio ugdymo mokytojasvaiva.poceviciene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Jurgita NiauronienėLogopedė Aukštasis
Specialusis pedagogas (specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programa)
Logopedasjurgita.niauronine@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489
Danguolė KraskauskienėSocialinis pedagogas Aukštasis
1. Logopedas (specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos)
2. Specialusis pedagogas
Vyresnysis socialinis pedagogasdanguole.kraskauskiene@sdrugelis.lt
Tel. +370 41 524489

Nepedagoginiai darbuotojai

adobe Nepedagoginių darbuotojų atliekamos funkcijos ir pareigybei keliami specialieji reikalavimai