Įstaigos taryba

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Jolita Uljanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pedagogė),

Vaiva Pocevičienė, meninio ugdymo mokytoja (pedagogė),

Aiva Dulkienė, ugdytinių tėvų atstovė,

Agnė Ačienė, ugdytinių tėvų atstovė,

Ernesta Bagdonaitė,  ugdytinių tėvų atstovė,

Renata Motiejūnė, ugdytinių tėvų atstovė,

Jordana Kurtinaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje (socialinis partneris),

Rita Božienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlis“ filialo vedėja (socialinis partneris).

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI:

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Švelnukai“ tėvų komitetas:

Gerda Šalkauskienė, tėvų komiteto pirmininkė,

Violeta Blunskė, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja,

Agnė Bartkėnė, tėvų komiteto narė.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Skruzdėliukai“ tėvų komitetas:

Ligita Gorodničenko,  tėvų komiteto pirmininkė,

Donata Najulienė,  tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja,

Jovita Braslauskienė, tėvų komiteto narė.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Žiogeliai“ tėvų komitetas:

Indrė Katauskienė,  tėvų komiteto pirmininkė,

Rimantė Buitkienė, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja,

Rūta Doviltytė, tėvų komiteto narė.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ tėvų komitetas:

Ernesta Bagdonaitė, tėvų komiteto pirmininkė.

Lina Ratkevičienė, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja.

Jurgita Ušinskaitė Rimkevičė, tėvų komiteto narė.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ tėvų komitetas:

Agnė Ačienė,  tėvų komiteto pirmininkė,

Rima Ivanova, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja,

Sigita Plungienė, tėvų komiteto narė.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ tėvų komitetas:

Donata Najulienė, tėvų komiteto pirmininkė,

Renata Motiejūnė, tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja,

Ramutė Kulvelytė, tėvų komiteto narė.