Įstaigos taryba

Lopšelio-darželio „Drugelis“ taryba

Pirmininkė – Eglė Andrijauskienė, tėvų atstovė

Sekretorė – Vilma Gurejevienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Nariai:

Rima Ivanova, tėvų atstovė,

Virginija Kaušienė, tėvų atstovė,

Arūnė Rogožinskienė, tėvų atstovė,

Vaiva Pocevičienė, meninio ugdymo mokytoja,

Vitalija Kušleikienė, ūkio dalies vedėja, direktoriaus deleguota darbuotoja,

Jordana Kurtinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, direktoriaus deleguota socialinė partnerė.