Tėvelių, kurių vaikai pradės lankyti lopšelį-darželį nuo 2019-09-01, dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. gegužės 22 d. 16 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ salėje vyks susirinkimas tėvams, kurių vaikai pradės lopšelį-darželį lankyti nuo 2019-09-01.

Darbotvarkė:

  1. įstaigos pristatymas (direktorius);
  2. ugdymo organizavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
  3. atlyginimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymas, atlyginimo lengvatų taikymas (vyr. buhalteris);
  4. vaikų mitybos ypatumai ugdymo įstaigoje (maitinimo paslaugų administratorius);
  5. sveikatos priežiūra ikimokyklinėje įstaigoje (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje);
  6. pirmoji diena darželyje. Priemonės, reikalingos vaikui, lankančiam ankstyvojo amžiaus grupę (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Kviečiame dalyvauti.

Jolita Uljanovienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui