Bendrojo vertinimo modelio diegimas (BVM)

Vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-402, Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490, 2023-08-29 Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, sudaryta  Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Grupės pirmininkė – Rūta Šiaučiulienė, direktorė.

Grupės narės:

 • Lina Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Eugenija Stankaitienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;
 • Airida Bubelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Jasaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Kiselienė, logopedė, spec. pedagogė;
 • Vilma Stasiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jolanta Martinaitienė, administratorė;
 • Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė, ugdytinių tėvų atstovė;
 • Alė Jankauskienė, mokytojo padėjėja (švietimo pagalbai);
 • Nijolė Gudavičienė, vyr. virėja, virėja.

BVM reglamentuojantys dokumentai:

Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo įsakymas

Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas

BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose rekomendacijos

Informacija atnaujinta — 2024-01-17 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu