Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktorė – dr. Rūta Šiaučiulienė

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2021 m. veiklos užduotys

2020 m. veiklos užduotys

Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt

Lopšelio-darželio direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumai:

Direktorė nuo 2021-11-04 iki 2021-11-12 serga. Už įstaigos veiklą atsakinga ūkio dalies vedėja Eugenija Stankaitienė.

Direktorė nuo 2021-10-27 iki 2021-11-03 dirba nuotoliniu būdu (dėl taikomos izoliacijos).

Direktorė 2021-10-08 atostogauja. Už įstaigos veiklą atsakinga administratorė Jolanta Martinaitienė.

Direktorė 2021-08-30 atostogauja. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė.

Direktorė Rūta Šiaučiulienė nuo 2021-08-10 iki 2021-08-20 atostogauja. Nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13  už įstaigos veiklą atsakinga administratorė, nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20 – ūkio dalies vedėja Eugenija Stankaitienė.

Direktorė Rūta Šiaučiulienė 2021-07-01, 2021-07-13 – 2021-07-30  atostogauja. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė.

Direktorė Rūta Šiaučiulienė nuo 2021-06-11 iki 2021-06-25 atostogauja. 2021-06-11 – 2021-06-18 už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė, 2021-06-21 – 2021-06-25 –  ūkio dalies vedėja Eugenija Stankaitienė.

ADMINISTRACIJA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui -
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p.
Ūkio dalies vedėja – Eugenija Stankaitienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 41 88 80
El. p. eugenija.stankaitiene@sdrugelis.lt
Administratorė – Jolanta Martinaitienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 36 51
El. p. jolanta.martinaitiene@sdrugelis.lt
Raštinės (archyvo) vedėja – Lijana Bartkuvienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Viešųjų pirkimų organizatorė - Lina Verbickienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8-41) 52 44 89
pirkimai@sdrugelis.lt
PEDAGOGAI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS

Pareigybės aprašymas

Laima Aleksandravičienė
Vyresnioji auklėtoja
Gintarė Audinienė
Vyresnioji auklėtoja
Ilona Baikienė
Vyresnioji auklėtoja
Airida Bubelienė
Auklėtoja
Virginija Černauskienė
Vyresnioji auklėtoja
Alma Čiužauskienė
Auklėtoja
Asta Dapkevičienė
Vyresnioji auklėtoja
Ieva Digriuvienė
Auklėtoja
(vaiko auginimo atostogose)
Gintarė Kaminskienė
Auklėtoja
Virginija Lipskienė
Mokytoja
Melika Pakalnytė
Auklėtoja
Danguolė Penkauskienė
Auklėtoja
Lina Ratkevičienė
Mokytoja
Greta Rekašienė
Mokytoja
Viktorija Rubliova
Vilma Stasiūnienė
Auklėtoja
Laima Šimkuvienė
Auklėtoja
Lina Zapareckienė
Vyresnioji auklėtoja
Aistė Žilevičiūtė
Auklėtoja
Ligita Ragauskienė
Auklėtoja
Asta Točiginienė
Auklėtoja
Ina Simonaitienė
Mokytoja

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS

Pareigybės aprašymas

Danguolė Jablonskienė
Metodininkė mokytoja
Ieva Jankūnaitė
Mokytoja

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

Pareigybės aprašymas

Vaidilutė Pakenienė
Alė Jankauskienė
Kristina Caregorodcevienė

NEFORMALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI

Meninio ugdymo pedagogė
Pareigybės aprašymas
Vaiva Pocevičienė
Vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo mokytojas (fizinis ugdymas)
Pareigybės aprašymas
Martynas Baranauskas
Mokytojas

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Socialinė pedagogė
Pareigybės aprašymas
Pedagogė
Laima Nazarova
Judesio korekcijos specialistė
Pareigybės aprašymas
Jurga Mikelionienė
Mokytoja
Logopedės
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
Vyresnioji logopedė
Jurgita Niauronienė
Vyrenioji logopedė
Specialioji pedagogė
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
ŪKIO DALIES DARBUOTOJAI

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS

Pareigybės aprašymas

Milda Andruškienė
Dovilė Augustinienė
Laima Baranauskienė
Rita Bulkšienė
Vida Butienė
Larija Cilingienė
Marina Gelžinienė
Aušra Gollerienė
Violeta Jarmulavičienė
Juzina Juozapaitienė
Simona Kontautienė (vaiko auginimo atostogose)
Janina Lindinienė
Jolanta Norkuvienė
Valė Račkauskienė
Eugenija Šniukienė
Silva Zaturskienė

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS

Pareigybės aprašymas

Karolis Matas

MAITINIMO PASLAUGŲ ADMINISTRATORĖS

Pareigybės aprašymas

Laima Krasauskienė
Gražina Radžiūnienė

VIRTUVĖS DARBUOTOJOS

Pareigybės aprašymas

Stasė Dačkuvienė
Nijolė Gudavičienė
Oksana Mamonienė
Laima Každailienė

KIEMSARGIAI

Pareigybės aprašymas

Virginijus Šnaras
Emilija Tolvaišienė

DARBININKAI

Pareigybės aprašymas

Marius Kontautas
Renatas Kontautas
Informacija atnaujinta — 2021-11-19 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 8,
2015 m. gimimo – 4

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu