Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktorė – dr. Rūta Šiaučiulienė

Gyvenimo aprašymas_

Pareigybės aprašymas

2021 m. veiklos užduotys

2020 m. veiklos užduotys

Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt

Lopšelio-darželio direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumai, nuotolinis darbas.

ADMINISTRACIJA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Lina Ratkevičienė
Pareigybės aprašymas
El. p. lina.ratkeviciene@sdrugelis.lt
Ūkio dalies vedėja – Eugenija Stankaitienė
Pareigybės aprašymas
El. p. eugenija.stankaitiene@sdrugelis.lt
Administratorė – Jolanta Martinaitienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 36 51
El. p. jolanta.martinaitiene@sdrugelis.lt
Administratorė – Gražina Markauskienė
Pareigybės aprašymas
El. p. grazina.markauskiene@sdrugelis.lt
Raštinės (archyvo) vedėja – Lijana Bartkuvienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Viešųjų pirkimų organizatorė - Lina Verbickienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8-41) 52 44 89
pirkimai@sdrugelis.lt
PEDAGOGAI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Pareigybės aprašymas

Laima Aleksandravičienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Audinienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ilona Baikienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Airida Bubelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Virginija Černauskienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ramutė Beržanskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Alma Čiužauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ieva Digriuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Kaminskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Violeta Gaurilčikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ieva Jasaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Danguolė Penkauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Greta Rekašienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Viktorija Rubliova
Vilma Stasiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laima Felinskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Zapareckienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aistė Žilevičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ligita Ragauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(vaiko auginimo atostogose)
Jurgita Žvingelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ina Simonaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI

 Pareigybės aprašymas

Danguolė Jablonskienė
Metodininkė mokytoja
Asta Dapkevičienė
Vyresnioji mokytoja
Virginija Lipskienė
Mokytoja

MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI (ŠVIETIMO PAGALBAI)

Pareigybės aprašymas

Alė Jankauskienė
Kristina Caregorodcevienė
Vaidilutė Pakenienė
Živilė Vaičiulytė
Asta Juškevičienė

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAI

Meninio ugdymo mokytoja
Pareigybės aprašymas
Vaiva Pocevičienė
Mokytoja metodininkė
Neformaliojo ugdymo mokytojas (fizinis ugdymas)
Pareigybės aprašymas
Martynas Baranauskas
Mokytojas

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Socialinė pedagogė
Pareigybės aprašymas
Pedagogė
Agnė Novikovienė
Judesio korekcijos specialistė
Pareigybės aprašymas
Jurga Mikelionienė
Mokytoja
Logopedės
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
Vyresnioji logopedė
Jurgita Niauronienė
Vyresnioji logopedė
Specialioji pedagogė
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
ŪKIO DALIES DARBUOTOJAI

MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI

Pareigybės aprašymas

Milda Andruškienė
Dovilė Augustinienė
Laima Baranauskienė
Rita Bulkšienė
Vida Butienė
Jurgita Šamonskienė
Marina Gelžinienė
Violeta Jarmulavičienė
Alma Bardauskienė
Simona Kontautienė
Janina Lindinienė
Jolanta Norkuvienė
Valė Račkauskienė
Eugenija Šniukienė
Silva Zaturskienė

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS

Pareigybės aprašymas

Karolis Matas

MAITINIMO PASLAUGŲ ADMINISTRATORIAI

Pareigybės aprašymas

Laima Krasauskienė
Sondra Juškevičienė

VIRTUVĖS DARBUOTOJOS

Pareigybės aprašymas

Stasė Dačkuvienė
Nijolė Gudavičienė
Oksana Mamonienė
Eglė Andrikienė

KIEMSARGIAI

Pareigybės aprašymas

Virginijus Šnaras
Emilija Tolvaišienė

DARBININKAI

Pareigybės aprašymas

Marius Kontautas
Renatas Kontautas
Informacija atnaujinta — 2023-03-02 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2023-09-01:
2019 m. gimimo vaikui – 2 vietos;
2018 m. gimimo vaikams – 4 vietos;
skirtingo amžiaus vaikams – 4 vietos;
2021 m. gimimo vaikams – 8 vietos.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2023 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu