Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktorė – dr. Rūta Šiaučiulienė

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt

ADMINISTRACIJA

Direktoriaus pavaduotoja – ugdymui Jolita Uljanovienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt
Ūkio dalies vedėja – Eugenija Stankaitienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 41 88 80
El. p. eugenija.stankaitiene@sdrugelis.lt
Administratorė – Jolanta Martinaitienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 36 51
El. p. jolanta.martinaitiene@sdrugelis.lt
Raštinės (archyvo) vedėja – Lijana Bartkuvienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Viešųjų pirkimų organizatorė - Lina Verbickienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8-41) 52 44 89
pirkimai@sdrugelis.lt
PEDAGOGAI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS

Pareigybės aprašymas

Laima Aleksandravičienė
Gintarė Audinienė
Ilona Baikienė
Airida Bubelienė
Virginija Černauskienė
Asta Točiginienė
Alma Čiužauskienė
Asta Dapkevičienė
Ieva Digriuvienė (vaiko auginimo atostogose)
Ieva Jankūnaitė
Gintarė Kaminskienė
Virginija Lipskienė
Daiva Paulauskienė
Melika Pakalnytė (vaiko auginimo atostogose)
Danguolė Penkauskienė
Lina Ratkevičienė
Greta Rekašienė
Viktorija Rubliova
Vilma Stasiūnienė
Laima Šimkuvienė
Rita Zaleckienė
Lina Zapareckienė
Aistė Žilevičiūtė
Ligita Ragauskienė

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS

Pareigybės aprašymas

Danguolė Jablonskienė

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

Pareigybės aprašymas

Vaidilutė Pakenienė
Alė Jankauskienė
Kristina Caregorodcevienė

NEFORMALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI

Meninio ugdymo pedagogė
Pareigybės aprašymas
Vaiva Pocevičienė
Neformaliojo ugdymo mokytojas (fizinis ugdymas)
Pareigybės aprašymas
Martynas Baranauskas

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Socialinė pedagogė
Pareigybės aprašymas
Justina Lukoševičienė
Judesio korekcijos pedagogė
Pareigybės aprašymas
Jurga Mikelionienė
Logopedės
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
Jurgita Niauronienė
Specialiosios pedagogės
Pareigybės aprašymas
Rasa Kiselienė
Jolita Uljanovienė
ŪKIO DALIES DARBUOTOJAI

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS

Pareigybės aprašymas

Milda Andruškienė
Dovilė Augustinienė
Laima Baranauskienė
Rita Bulkšienė
Vida Butienė
Larija Cilingienė
Marina Gelžinienė
Aušra Gollerienė
Violeta Jarmulavičienė
Juzina Juozapaitienė
Simona Kontautienė (vaiko auginimo atostogose)
Janina Lindinienė
Jolanta Norkuvienė
Valė Račkauskienė
Eugenija Šniukienė
Silva Zaturskienė

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS

Pareigybės aprašymas

Karolis Matas

MAITINIMO PASLAUGŲ ADMINISTRATORĖS

Pareigybės aprašymas

Laima Krasauskienė
Gražina Radžiūnienė

VIRTUVĖS DARBUOTOJOS

Pareigybės aprašymas

Stasė Dačkuvienė
Nijolė Gudavičienė
Oksana Mamonienė
Laima Každailienė

KIEMSARGIAI

Pareigybės aprašymas

Virginijus Šnaras
Emilija Tolvaišienė

DARBININKAI

Pareigybės aprašymas

Marius Kontautas
Renatas Kontautas
Informacija atnaujinta — 2021-04-27 | << ATGAL

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu