STEAM ugdymas

STEAM veikla „Ozobot Bit robotukai keliauja aplink Lietuvą“

Data: 2021-02-17

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai nusprendė apkeliauti Lietuvą Ozobot Bit 2.0 robotukais. Mažieji norėjo įsitikinti, ar gali šie robotukai apvažiuoti vingiuotą ir pilną staigių posūkių Lietuvos žemėlapio kontūrą. Vaikai ant Lietuvos žemėlapio kontūro nupiešė spalvų komandas, kurias robotukai vykdydami stabtelėdavo, imdavo važiuoti labai greitai arba labai lėtai. Robotuko Ozobot Bit kelionė aplink Lietuvą vaikams suteikė daug džiugių […]

STEAM veikla „3D modeliavimas. Širdelės Lietuvai“

Data: 2021-02-15

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Naminukas“ vaikai lankėsi „Išmaniojoje Moksliuko laboratorijoje“, kurioje mokėsi modeliavimo paslapčių – 3 D pieštukais piešė širdeles, skirtas Lietuvos gimtadieniui. STEAM veiklos „3D modeliavimas. Širdelės Lietuvai“ metu vaikai ugdėsi erdvinį mąstymą, lavinosi motorinius rankų įgūdžius, vaizduotę bei abstraktų mąstymą. Apsilankymo „Išmaniojoje Moksliuko laboratorijoje“ įspūdžius bei nuotaiką vaikai pavaizdavo išmaniojoje lentoje. DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS […]

STEAM veikla „Pažintis su išmaniuoju edukaciniu robotu visureigiu“

Data: 2021-02-11

Skаitmeninių technologijų nаudojimаs ugdymo(si) procese sustiprinа ikimokyklinio аmžiаus vаikų bendrаdаrbiаvimo, sociаlinius – emocinius, matematinius, informacinius, aplinkos pažinimo įgūdžius. Vasario 5-10 dienomis „Naminukas“ grupės vaikai išbandė robotą visureigį ne tik grupės patalpose, bet ir lauke, pačių sugalvotoje trasoje. Vaikai nusprendė surasti kuo lygesnę vietą ir pabandyti užprogramuoti visureigį važiuoti zigzago linija, pasiekiant kiekvieną vėliavėlę trasoje. Užduotis […]

Mokomės programuoti su Ozobot Bit robotais

Data: 2021-02-11

„Drugelių“‘ grupės vaikai lankėsi „Išmaniojoje Moksliuko laboratorijoje“, kurioje mokėsi programuoti Ozobot Bit robotus, piešiant maršrutus, kuriais jie gali judėti. STEAM veiklos metu mažieji išsiaiškino, kad Ozobot Bit robotai atpažįsta spalvas, vykdo komandas, važiuoja linijomis pagal programą ir „sankryžoje“ pasuka ten, kur reikia. Vaikai ne tik atliko savo pirmuosius programavimo uždavinius, bet tuo pačiu metu lavino […]

Tiriamoji pažintinė STEAM veikla „Sniego paslaptys“

Data: 2021-02-08

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai tyrinėjo sniegą jį liesdami, apžiūrėdami, įvardino, ką jaučia, aiškinosi, kada sniegas limpa, o kada ne. Pipetėmis lašino dažus, stebėjo, kaip jie skverbiasi gilyn, apžiūrėjo sniegą ir jo virsmą vandeniu per padidinamąjį stiklą. Kūrė piešinius sniego „lape“, pastebėjo, kad sniego piešiniui ištirpus, dažai nesusimaišė. Mažieji spėjo, ar skirsis puraus ir ištirpusio sniego lygis, […]

STEAM veikla „Pažintis su išmaniuoju inžinerijos pasauliu“

Data: 2021-01-25

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradėjo veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ programos „Keliaukime kartu […]

Iššūkis „Pusryčiai madinga!“ įveiktas

Data: 2021-01-20

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenės nariai įveikė respublikinio projekto „Sveikatiada“ mestą iššūkį „Pusryčiai madinga!“ Iššūkyje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupių „Drugeliai“, Boružėlės“ bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, pedagogai, tėvai. Vaikai buvo kulinarai ir patys sau ruošė gardžius ir naudingus pusryčius bei demonstravo meniniu gebėjimus juos pateikiant. Vis drauge nusprendė, kad pačių pasigaminti pusryčiai – patys gardžiausi! Direktoriaus […]

STEAM inžinerinės dirbtuvės „3D statiniai“

Data: 2021-01-06

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. STEAM – tai patirtinis ugdymas, apjungiantis mokslą, […]

Dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose

Data: 2020-12-21

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, dalyvaudamas „eTwinning“ projektuose, skleidžia gerąją patirtį bei įsilieja į besimokančią Europos bendruomenę. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su pedagoge Danguole Jablonskiene nuo spalio mėn. į ugdymo turinį sėkmingai integruoja tarptautinio eTwinning projekto „Aš galiu tai padaryti pats“ („I can do it myself“) veiklas. Projekte dalyvauja vaikai, tėvai, pedagogai […]

STEAM veikla „Sniego dirbtuvėlės“

Data: 2020-12-18

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradėjo veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Kai už lango „pliaupia“ lietutis, o norisi […]

Šiuolaikiniai sprendimai mene ir dizaine: 3D modeliavimas

Data: 2020-12-01

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ integralios, į tikrovės […]

Inžinierinė STEAM veikla „Statybose“

Data: 2020-11-28

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai aiškinosi, iš kokių medžiagų galima pastatyti namus, aptarė paveikslėliuose pavaizduotus objektus, svarstė, lygino namų aukštį, formą, dydį, bandė apibūdinti pastatų konstrukciją, architektūros įvairovę. Po diskusijų visi kartu kibo į darbą: kūrė namų projektus, statė namus iš akmenų, pagaliukų, šiaudų, aiškinosi, kaip šiaudus ir šakeles padaryti lanksčiais, išbandė įvairius detalių jungimo […]

Diena su uniforma

Data: 2020-11-23

Lapkričio 23 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Žiūrėjome filmus apie Lietuvos karius, jų misijas kitose šalyse, žygiavome, skandavome, atlikome komandas, susipažinome su profesionalia kareiviška ekipuote, pasimatavome kareiviškus batus ir kepurę, atlikome neformaliojo ugdymo mokytojo Martyno Baranausko parengtas sukarintas estafečių užduotis, naujų žinių ir praktinių įgūdžių STEAM įgijome atlikę kūrybinę užduotį „Diena su […]

STEAM veikla „Spalvas dovanoja gamta“

Data: 2020-11-13

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikai, dalyvaudami programoje „Keliaukime kartu su STEAM“, tyrinėja, eksperimentuoja ir kūrybiškai veikia, atlieka praktines užduotis. „Žiogelių“ grupės vaikai STEAM veiklos metu „Spalvas dovanoja gamta“, atlikdami eksperimentą su raudongūžiu kopūstu, išsiaiškino, kad ši daržovė turi dažomosios medžiagos (antocianino), kuri neutralius tirpalus nudažo violetine spalva arba mėlynai, rūgščius – raudonai, o šarminius – žaliai. […]

STEAM VEIKLA „Išmaniųjų žemėlapių dirbtuvės“

Data: 2020-11-05

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės inicijuotos „STEAM darželis“ integralios, į tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą, problemų sprendimą kreipiančios, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) bei matematikos (angl. – Mathematics) gebėjimų ugdymo programos „Keliaukime kartu su STEAM“ veiklas ikimokyklinio ugdymo grupių „Žiogeliai“, […]

STEAM veikla Twinning projekte „Matematika ir ruduo“

Data: 2020-11-04

Siekiant formuoti ir plėtoti vaikų matematinius gebėjimus per asmeninę patirtį, priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai prisijungė prie eTwinning projekto „Matematika ir ruduo“. Projekto veiklose dalyvavo pedagogai ir vaikai iš Vilniaus, Kretingos, Šiaulių, Raseinių, Kaišiadorių, Rokiškio, Vilkaviškio, Kauno, Klaipėdos, Lazdijų, Alytaus, Radviliškio, Šakių švietimo įstaigų. Įgyvendinant projekto veiklas priešmokyklinukai mokėsi skaičiuoti, grupuoti, rūšiuoti, lyginti, sverti, matuoti, […]

Programos „Keliaukime kartu su steam“ įgyvendinimas

Data: 2020-10-29

Šiaulių savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“. Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri plėtos vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą. Visuose centruose programos įgyvendinamos kartu su lektoriais iš Šiaulių […]

STEAM veikla „Lijo, lijo lietūs”

Data: 2020-10-29

,,Švelnukų‘‘ grupės mažieji tyrinėtojai, norėdami kuo daugiau sužinoti apie vandenį, kartu su auklėtojomis leidosi į pažinimo kelionę. Piešė lietutį, spalvino debesėlius, tyrinėjo vandenį, spalvino jį, susipažino su mėlyna spalva, atliko paprastus ir smagius bandymus. Atliko bandymą ,,Skęsta, Plaukia‘‘. Patyrė didelį džiaugsmą mėtydami įvairius daiktus į vandenį. Stebėjo, kurie daiktai skęstą, o kurie plūduriuoja. Susipažino su […]

Steam veikla „Viskas apie pieną“

Data: 2020-10-19

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ priešmokyklinio amžiaus vaikai Steam veiklos „Viskas apie pieną“ metu gilino savo gamtos mokslų žinias: aiškinosi iš kur gaunamas pienas, apžiūrinėjo, uostė, ragavo įvairių rūšių pieną, diskutavo, ką įmanoma pagaminti iš pieno, patys gamino varškę, ją ragavo, tyrinėjo gautas išrūgas. Vaikai išsiaiškino, kad rūgštis piene sukelia rūgimą, pieną sutraukia, kad, norint pasigaminti varškės, […]

Steam veikla „Ant rudens vaišių stalo – vaisiai“

Data: 2020-10-13

Ruduo – vienas spalvingiausių ir dosniausių metų laikų. Soduose gausu sultingų, skanių vaisių, daržuose – daržovių. Visą savaitę „Žiogelių“ grupės vaikai tyrinėjo, atliko bandymus ir eksperimentus su vaisiais. Mažieji pojūčių pagalba susipažino su apelsinais, obuoliais, lietuviškomis citrinomis – svarainiais, rojaus obuoliukais: juos lietė, kilnojo, ragavo, svėrė, tyrinėjo, lygino ir skaičiavo jų sėklas, aptarė jų formą, […]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos plėtojimas į ugdymo(si) procesą integruojat eTwining projekto veiklas

Data: 2020-10-08

eTwining projektas „Rieda rudens traukinys“ papildė priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ ugdymosi procesą. Šio projekto įgyvendinamos veiklos skirtos STEAM mokomiesiems dalykams: gamtos mokslams, matematikai, menams. Projektu siekiama stiprinti mokinių kritinį, kūrybinį mąstymą bei gebėjimą spręsti problemas. Įgyvendinant projekto veiklas, priešmokyklinukai mokėsi pažinti ir tyrinėti gamtą per savo pojūčius: ragaudami, liesdami, uostydami, matydami, girdėdami. Atlikdami projekto veiklas, […]

STEAM veikla „Konservuotas ruduo“

Data: 2020-09-17

Stebėjimą skatinančios bei matavimo, skaičiavimo ir palyginimo veiklos yra pačios pirmosios, nuo kurių pradedamas STEAM ugdymas. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ „Eglutės“ grupės vaikai, kartu su auklėtojomis Asta ir Vilma, stebėjo rudenėjančios gamtos požymius, taikydami STEAM idėjas, tyrinėjo, skaičiavo ir lygino įvairią gamtinę medžiagą: dumplainius, svarainius, šalavijus, kankorėžius, ąžuolo lapus, mėtų žiedus, tujų šakeles. Vėliau visi drauge […]

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ steigiamas STEAM centras

Data: 2020-06-29

Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ 2020 m. rugsėjo mėn. bus pradėta įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės inicijuota ,,STEAM darželis“ programa! Programos įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-09 sprendimu Nr. A- 741 skirta 10 tūkstančių eurų! Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ bus įkurta nauja STEAM veikloms pritaikyta vidaus edukacinė erdvė! Programoje  ,,Keliaukime kartu su STEAM“ bus sudarytos galimybės dalyvauti ne […]

STEAM veikla „Linksmasis darželis“

Data: 2020-06-08

Tyrinėjimai, ieškojimai, bandymai – tai stebuklingas raktas, atrakinantis vaikų kūrybiškumo dureles, išlaisvinantis emocijų vulkanus ir pakviečiantis į dar neatrastų lobių paieškas. Mūsų darželio mažieji menininkai iškėlė problemą – darželis karantino metu labai nuliūdo ir reikia jį pradžiuginti marginant jo sienas. Bet kaip tai padaryti turint 3 spalvas? STEAM eksperimentų pagalba nusprendžiame, kad spalvas galima maišyti, […]

Įveikėme Šiaulių miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų iššūkį „Emocijų laboratorija“

Data: 2020-05-18

        Norime pasidžiaugti, kad Šiaulių lopšelio–darželio „Drugelis“ ugdytinių komanda dalyvavo ir sėkmingai įveikė Šiaulių miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų iššūkio ,,Emocijų laboratorija“ užduotis.         Gegužės 11-15 dienomis lopšelio – darželio 4 vaikų komanda dalyvavo iššūkyje „Emocijų laboratorija“, kurio metu atliko įvairias, su emocijomis ir jausmais susijusias, užduotis – […]

Paieška

1 laisva vieta 2015 m. gimimo vaikų grupėje.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame paremti mūsų lopšelį–darželį skiriant 1,2% paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% nuo 2018 m. pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu