Darbas vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. M-315:

 • Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą,  direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą  iki einamųjų metų gegužės 20 d.
 • Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.
 • Lopšelio-darželio direktorius, atsiradus papildomam poreikiui ir esant laisvoms vietoms jau suformuotose grupėse, gali tenkinti tėvų (globėjų) prašymus po einamųjų metų gegužės 20 d.
 • Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.
 • Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar sumažėjus vaikų skaičiui performuojamos, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.
 • Grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos reikalavimų.

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Prašymas lankyti darželį vasarą

Informacija atnaujinta — 2023-07-13 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu