Laisvos darbo vietos

Ieškome ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

2019-10-09 skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas – (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
projektinio darbo patirtis;
užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);
gyvenimo aprašymą;
pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2019-10-22, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2019-10-23 d.

Įdarbinama nuo 2019 m. spalio 24 d.

word 2019-10-09 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-09-24 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-08-22 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-08-13  Atranka į socialinio pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-08-12 Atranka į judesio korekcijos pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (20 val.).

word 2019-07-25 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. 3 laisvi etatai. 1 etato darbo krūvis 36 val.

word 2019-06-17 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-04-12  Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-04-12 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-04-09  Atranka į socialinio pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-01-23  Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-01-23 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word Laisva darbo vieta 2018-11-28 

word Laisva darbo vieta 2018-05-18 

word Laisva darbo vieta 2018-05-02 (konkursas pratęstas)

word Atranka į ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigas 2018-04-20

word Prašymas leisti dalyvauti atrankoje

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-09-24

Informacija atnaujinta — 2020-10-08 | << ATGAL

Paieška

1 laisva vieta 2015 m. gimimo vaikų grupėje.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame paremti mūsų lopšelį–darželį skiriant 1,2% paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% nuo 2018 m. pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu