Laisvos darbo vietos

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas – (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
projektinio darbo patirtis;
užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);
gyvenimo aprašymą;
pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2021-02-23, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2021-02-24.

Įdarbinama nuo 2021 m. kovo 1 d.

Prašymas-leisti-dalyvauti-atrankoje

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

 

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas –  (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

projektinio darbo patirtis;

užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-03-12, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020-03-13 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. kovo 16 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2020-02-28

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas –  (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

projektinio darbo patirtis;

užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-07-02, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020-07-03 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2020-06-19

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 0,5 etato –  (18 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

projektinio darbo patirtis;

užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-07-02, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020-07-03 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2020-06-19

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Vilniaus g. 123A, LT-76354, Šiauliai, kodas – 190527487.

Pareigų pavadinimas: Ūkio dalies vedėjas, A lygis, 1 (vienu) etatu.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Sugebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus, gebėti dirbti komandoje ir individualiai.
 4. Gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu.
 5. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 6. Būti išklausęs priešgaisrinės, darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.
 7. Žinoti Darbų saugos ir sveikatos, Civilinės saugos ir Gaisrinės saugos įstatymus.
 8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos įstatymus bei kitus teisės aktus, periodiškai (kartą per metus) tikrintis sveikatą, periodiškai (kartą per du metus) išklausyti privalomo higieninio mokymo pagrindų kursą, žinoti „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms“.
 9. Mokėti rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitas instrukcijas.
 10. Gebėti orientuotis kainų, prekių ir paslaugų rinkoje.
 11. Išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymus.

Funkcijos:

 1. Organizuoti lopšelio-darželio ugdymo proceso aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis.
 2. Organizuoti įstaigos pastato, patalpų, teritorijos materialinių vertybių priežiūrą, tvarkymą ir apsaugą.
 3. Stebėti pastatų būklę, pildyti statinių priežiūros žurnalus.
 4. Tvarkyti ūkio dalies dokumentaciją.
 5. Apskaityti materialines vertybes, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, rūpintis jo įsigijimu.
 6. Rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 7. Organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje.
 8. Planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti atlikimo kokybę.
 9. Tvarkyti maisto sandėlį.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų atlygio už darbą įstatymo, patvirtinto 2019 m. gruodžio 5 d. Nr.  XIII-2606, 2 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 5,04 iki 12,1.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV) nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildyta pretendento anketa (2 priedas).

Pretendentų atranka – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti el. laišku individualiai ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai priimami:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: Vilniaus g. 123A, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris  (8 41) 52 44 89, elektroninio pašto adresas: drugelis@sdrugelis.lt.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2020 m. vasario 19 d.

Skelbimas galioja iki 2020 m. kovo 4 d.

Skelbimo Nr. 63360.

2020-02-12  skelbiama laisva  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta  Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas –  (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

projektinio darbo patirtis;

užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-02-25, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020-02-26 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. kovo 2 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2020-01-14  skelbiama laisva  socialinio pedagogo darbo vieta  (0,5 etato) Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Darbo krūvis: 0,5 etato –  (18 val./sav.).

Darbo pobūdis: dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai socialinio ugdymo pedagogui:

– įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

užsienio kalbos žinios.

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;  Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-01-27, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020 m. sausio 28 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. vasario 3 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2019-12-23  skelbiama laisva  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta  (2 etatai) Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas –  (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: terminuota ir neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

projektinio darbo patirtis;

užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;    Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-01-06, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2020-01-15 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. sausio 20 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

2019-12-23

2019-10-09 skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas – (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui: turėti aukštąjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
projektinio darbo patirtis;
užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Pretendento sutikimas
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);
gyvenimo aprašymą;
pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2019-10-22, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2019-10-23 d.

Įdarbinama nuo 2019 m. spalio 24 d.

word 2019-10-09 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-09-24 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-08-22 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-08-13  Atranka į socialinio pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-08-12 Atranka į judesio korekcijos pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (20 val.).

word 2019-07-25 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. 3 laisvi etatai. 1 etato darbo krūvis 36 val.

word 2019-06-17 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-04-12  Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-04-12 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-04-09  Atranka į socialinio pedagogo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word 2019-01-23  Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 1 et. (36 val.)

word 2019-01-23 Atranka į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigas. Darbo krūvis 0,5 et. (18 val.)

word Laisva darbo vieta 2018-11-28 

word Laisva darbo vieta 2018-05-18 

word Laisva darbo vieta 2018-05-02 (konkursas pratęstas)

word Atranka į ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigas 2018-04-20

word Prašymas leisti dalyvauti atrankoje

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-09-24

Informacija atnaujinta — 2021-03-09 | << ATGAL

Paieška

4 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu