Teisės aktai ir kiti dokumentai

Netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo aprašas

Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 

Lopšelio-darželio bendruomenės etikos kodeksas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Ugdymo(si) organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pedagoginės veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir įspėjimo aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų  stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems ugdytiniams tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui tvarkos aprašas

 

 

Informacija atnaujinta — 2023-10-22 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu