Parama

Gerbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“

darbuotojai, ugdytinių tėveliai (globėjai),

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, kurie 2023 m. paramą skyrėte Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“

2024 m. siekiant užtikrinti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią, sveiką, estetišką ir inovatyvią ugdymo(si) aplinką bei teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, už 2023 m. gautas 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšas, atnaujinsime dvi vaikų sveikatos stiprinimui skirtas lauko edukacines erdves ,,Kneipo terapijos pojūčių takas“, esančias Vilniaus g. 123A ir Vytauto g. 57 lauko teritorijose.

Su Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita galima susipažinti čia

 

Kviečiame skirti iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ yra labai dėkingas savo bendruomenei už kasmet skiriamą paramą, pagalbą ir idėjas, kaip būtų galima tobulinti įstaigos veiklą.

Džiaugiamės, kad bendruomenė jaučia atsakomybę už tikslingą paramos lėšų panaudojimą.

Mūsų planuojami darbai būtų neįmanomi be lopšelio-darželio bendruomenės pritarimo ir paramos.

 KAS GALI SKIRTI PARAMĄ?

Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

2024 m. skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Prašymas skirti paramą bus

įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją

 KAIP SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI?

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).  Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.

 KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ E. BŪDU?

 1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt
 2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.
 3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.
 4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.
 5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. I. Jei parama už 2023 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. Jei paramą už 2023 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.
 6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.
 7. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis.
 8. Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.
 9. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.
 10. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

 PARAMA UŽ 2023 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ BUS PERVESTA, JEI:

 • Prašymą pateikėte iki numatytos datos – 2024 m. gegužės 2 d.; .
 • Privalėjote ir laiku pateikėte Pajamų mokesčio deklaraciją;
 • 2024 m. gegužės 1 d. ir pajamų mokesčio pervedimo dieną paramos gavėjas turi paramos gavėjo statusą.

 

REIKALINGI DUOMENYS:

Įstaigos pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“

Įstaigos kodas – 190527487

 Iš anksto dėkojame!

KURKIME KARTU LOPŠELĮ-DARŽELĮ, KURIAME GERA VISIEMS!

ČIA VAIKYSTĖ IŠSKLEIDŽIA SPARNUS!

 

VAIZDINĖ INFORMACIJA, KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ

Informacija atnaujinta — 2024-02-28 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu