Ugdymo programos

UGDYMO PROGRAMOS

 • Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Keliaukime kartu“

Ikimokyklinio-ugdymo-programa-Keliaukime-kartu

Ikimokyklinuko-pasiekimų-vertinimo-aplankas

 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
 • Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
 • Emocinio ugdymo programa „Kimochiai“
 • STEAM programa „Keliaukime kartu su STEAM“
 • Olimpinių vertybių ugdymo programa „Olimpinė karta“
 • Sveikatos stiprinimo programa „Keliaukime kartu sveikatos takeliu“
 • Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programa

PROJEKTAI

 • Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“
 • Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų bei vaikų kūrybiškumo ugdymo projektas „Veltinio teatras: biblioterapija vaikams“
 • Olimpinių vertybių ugdymo projektas „Mus vienija emocijos“
 • „Futboliukas“
 • Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso federacijos projektas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ neformalusis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius.

Lopšelyje-darželyje vyksta:

 • muzikinės veiklos užsiėmimai
 • šokio raiškos užsiėmimai;
 • vizualinės raiškos užsiėmimai;
 • krepšinio būrelio užsiėmimai;
 • ankstyvojo anglų kalbos mokymo būrelio užsiėmimai.

 

Muzikinė veikla

Kiekvienas menas yra savitas. Muzika turi savo ypatumus: išryškina vaiko jautrumą, veikia vaizduotę, jausmus, emocijas, net ir elgesį. Muzika moko klausytis ir girdėti – skatina aktyvaus pažinimo pastangas, leidžia užsimegzti glaudesniam ryšiui, bendravimui su meno vertybėmis, kurių veikiamas vaikas gali patirti gilesnius emocinius, protinius išgyvenimus. Vaikų emocijos, nuotaikos  muzikoje išreiškiami tiesiogiai.

Muzikinės veiklos metu, vaikai susipažįsta su įvairaus pobūdžio muzika, išmoksta skirti nuotaikas, tempą, turtina savo dvasinį pasaulį. Šokdami ratelius, dainuodami liaudies dainas, vaikai susipažįsta su tautos papročiais, geba juos pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Grodami bei improvizuodami įvairiais instrumentais, vaikai patiria daug teigiamų emocijų, susipažįsta su instrumentų įvairove, geba juos atskirti klausant muzikinio įrašo. Žaidžiant įvairius muzikinius, ritminius žaidimus lavėja vaikų dėmesys, pagarba vienas kitam, ugdosi socialinė kompetencija, ritmo pojūtis. Atlikdami įvairaus sudėtingumo daineles, vaikai lavina balsą, geba joms pritarti kūno perkusija, įvairiais instrumentais, patiria daug gerų emociją bei jausmų.

Muzikinės veiklos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

 Šokio raiška

Šokis – meno forma, suteikianti galimybę bendrauti, išreiškiant savo jausmus ir mintis judesiu. Šokis – tai vienas iš galimų vaikų bendravimo, tautos istorijos, kultūros, tradicijų perdavimo būdų.

Šokio raiškos užsiėmimų tikslas – visapusiškai lavinti 4-6 m. amžiaus vaikus, sudarant tinkamas sąlygas jų emocinei, socialinei bei mąstymo raidai. Žaidimų pagalba, klausantis ritmingų melodijų, vaikai mokomi reikšti emocijas, šokti, ritmingai judėti ir koordinuoti  judesius. Pateikiamos žaidybinės kūrybinės užduotys skatina vaikus pajusti kūną, kūno ir jų dalių padėtį erdvėje, tyrinėti judėjimą erdvėje įvairiomis kryptimis (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn), ritmo, tempo variantus (greitai – lėtai). Per kūrybinius žaidimus, improvizacijas vaikai skatinami judesiu reaguoti į skambančią įvairių stilių muziką, nemuzikinius (gamtos) garsus, tylą. Per šokį formuojami grupinio darbo įgūdžiai, lavinami  neverbaliniai gebėjimai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, ugdomos vaikų asmeninės, fizinės, komunikavimo, socialinės kompetencijos, plėtojami prigimtiniai vaiko gebėjimai.

Šokio nauda:

 • šokis leidžia išlaisvinti užslopintus jausmus;
 • šokis lavina kūną, jo galimybių supratimą;
 • šokis lavina koordinaciją ir harmoningą judesių atlikimą, gerindamas fizinę ir emocinę sveikatą;
 • šokis formuoja teigiamą požiūrį į savo kūną ir pagerina savęs vertinimą;
 • šokis lavina bendravimo ir socialinius įgūdžius, padeda įveikti bendravimo sunkumus.

Šokio raiškos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

 Vizualinė raiška

Dailės studija įkurta atskiroje lopšelio-darželio patalpoje, kurioje baldai, apšvietimas, priemonės pritaikytos meninei kompetencijai ugdyti, vaikų saviraiškai, kūrybiškumui plėtoti. Čia kiekvienas vaikas gali laisvai kurti, fantazuoti, išreikšti save piešimo, modeliavimo, aplikavimo,  lipdymo iš kinetinio smėlio, molio, plastilino ir kitomis kūrybinės raiškos priemonėmis.

Kūrybinėje veikloje vaikai tyrinėja aplinkoje esančius daiktus, susipažįsta su jų savybėmis, liečia, čiupinėja įvairias priemones su kuriomis dirba: teptukus, dažus, kreideles, kriaukleles, birų smėlį, kinetinį smėlį, molį, manų kruopas, įvairius žaisliukus ir formeles. Vaikams sudaroma galimybė dirbti įvairiomis technikomis: piešti ant popieriaus, veidrodžio, stiklo, plėvelės, su pirštukais, su teptukais, su voleliais, štampuoti, tapyti ant apšviečiamo molberto, kinetinio smėlio švytinčioje smėlio dėžėje, kurti vaizdus iš įvairių birių produktų. Vizualinės raiškos užsiėmimų metu lavėja smulkioji ir stambioji motorika, akies, rankos koordinacija. Kurdami vaikai mokosi bendravimo meno – dalinasi dailės priemonėmis, erdve.

Kuriant atsiskleidžia vaikų vidinis pasaulis, nuotaikos, jausmai, santykis su juos supančia aplinka ir kitais žmonėmis. Kūrybinio proceso metu kiekvienas vaikas gali atrasti ir pažinti kitokį save, atverti naujas savo galimybes.

Vizualinės raiškos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

 

Krepšinio būrelis

Užsiėmimų metu vaikus mokome ne tik krepšinio, kaip komandinio sporto, ypatumų, bet kartu skatiname vaikų judėjimą, laviname vaikų fizines savybes (vikrumą, greitį, koordinaciją), mokome gerbti draugus ir suaugusius, suprasti komandinio darbo prasmę ir naudą.  Mažieji krepšininkai išmoksta teisingai varytis kamuolį, perduoti jį komandos draugui bei sugauti, mesti į krepšį. Neatsiejama užsiėmimų dalis – fiziniai pratimai, kurie stiprina vaiko stuburą, sąnarius.

Darželinukai užsiėmimus lanko dukart per savaitę.

Krepšinio būrelio užsiėmimus veda treneris Evaldas Katinas.

 

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo būrelis

Mokymo programa siekia supažindinti vaikus su anglų kalba ir jos skambesiu. Vaikai iš karto nepradeda kalbėti angliškai, tačiau geba suvokti paprastas instrukcijas ir motyvuojančioje bei jiems pažįstamoje aplinkoje yra skatinami kalbėti, kai tik bus tam pasiruošę. Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo metodai remiasi kasdiene, vaikams įprasta, įdomia ir žaisminga veikla – žaidžiant, bendraujant, pažįstant juos supantį pasaulį. Užsienio kalba tampa vienu iš pažinimo objektų, kurį vaikai tyrinėja, mėgina suvokti ir naudoti savo aplinkoje

Užsiėmimus veda kvalifikuoti ir savo darbą mylintys edukacinės  bendrovės „KALBA“  mokytojai, kiekvienais metais tobulėjantys įvairiuose profesiniuose mokymuose bei seminaruose.

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2021-09-07 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 8,
2015 m. gimimo – 4,

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu