Bendruomenės tradicijos

Tradiciniai renginiai:

 • Mokslo ir žinių diena. Tikslas: aktyvinti vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo, teigiamų emocijų.
 • Judumo savaitės bei tarptautinės dienos be automobilio renginiai. Tikslas: įtraukiant socialinius partnerius į veiklas, atkreipti bendruomenės narių dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai.
 • Pasaulinė baltosios lazdelės diena. Tikslas: atkreipti ugdytinių dėmesį į šalia esančius neregius ir silpnaregius, pamatyti jų valią ir tvirtybę siekiant gyvenimo pilnatvės.
 • Akcija „Žvakutė ant užmiršto kapo“. Tikslas: aplankyti nelankomus kapus, pasidalinti gerumu ir viltimi su tais, kurie jau išėjo Anapilin ir uždegti supratingumo šviesą savo širdyse.
 • Tolerancijos diena. Tikslas: ugdyti toleranciją, skirtingų pažiūrų bei įsitikinimų žmonėms, pakantumą, kantrybę, išmokti pripažinti bei gerbti skirtumus.
 • Bendruomenės vakaronė „Advento spiralė“. Tikslas: Didžiosios Šv. Kalėdų šventės belaukiant matyti šalia esančius, pajusti bendravimo, supratimo, sielos šilumos jausmą, sušildyti gerumu ir dėmesiu šalia esančius.
 • „Kalėdinės eglutės“ įžiebimo šventė. Tikslas: aktyvinti vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo, teigiamų emocijų.
 • Atsisveikinimo su Kalėdine eglute šventė „Lik sveika, Kalėdų eglute“. Tikslas: įtraukiant į veiklas socialinius partnerius, ugdyti lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenės ekologinę kultūrą.
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Tikslas: Plėsti vaikų žinias apie Lietuvos praeitį, jos istoriją, liaudies papročius ir tradicijas. Puoselėti meilę ir pagarbą tėvynei.
 • Bendruomenės šventė „Užgavėnių šurmulyje“. Tikslas: supažindinti vaikus su Užgavėnių šventės tradicijomis, suvokti kaukių prasmę, siekti noro veikti – judėjimu, garsu išvaryti žiemą.
 • Bendruomenės šventė „Kaziuko mugės šurmulys“. Tikslas: puoselėjant tautinį identitetą ir tradicijas, supažindinant su liaudies amatais ir gaminių prekiavimo būdais bei ugdyti verslumo įgūdžius.
 • Rasos šventė. Tikslas: puoselėjant Rasos šventės tradicijas, papročius, skatinti vaikus pažinti miško, pievų, sodų augalus, domėtis gydomosiomis, magiškomis augalų savybėmis, pajusti protėvių papročių ir gamtos jėgų magiją.
 • Mokslo metų pabaigos šventė.  Tikslas:
 • Renginiai, skirti STEAM sričių ugdymosi pasiekimų gerinimui: S- gamtos mokslų renginiai, T- technologijų mokslo renginiai, E-inžinerijos mokslų renginiai, E-inžinerijos mokslų renginiai, M-matematikos renginiai. Tikslas: suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį.
Informacija atnaujinta — 2021-09-07 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu