Tyrimai ir analizės

Švietimo paslaugų kokybės vertinimas, 2024 m.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2023 M.

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2023 m. VISUMINIO įsivertinimo klausimyno TĖVAMS rezultatai

VISUMINIO įsivertinimo klausimyno TĖVAMS rezultatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2023 m. VISUMINIO įsivertinimo klausimyno MOKYTOJAMS rezultatai

VISUMINIO įsivertinimo klausimyno MOKYTOJAMS rezultatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2022 m. VISUMINIO įsivertinimo klausimyno TĖVAMS rezultatai

VISUMINIO įsivertinimo klausimyno TĖVAMS rezultatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2022 m. VISUMINIO įsivertinimo klausimyno MOKYTOJAMS rezultatai

VISUMINIO įsivertinimo klausimyno MOKYTOJAMS rezultatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2020 m. veiklos savianalizės protokolas

Drugelio savianalizės protokolas uz 2020 metus

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 2019 m. veiklos savianalizės protokolas

Drugelio savianalizės protokolas uz 2019 metus

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) apklausos dėl nuotolinio ugdymo(-si) organizavimo rezultatai

Tėvų apklausos dėl nuotolinio ugdymo(-si) organizavimo rezultatai

 

 

Informacija atnaujinta — 2024-04-29 | << ATGAL

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu