Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymas

        Fizinis aktyvumas ir sveikatos ugdymas yra sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Keliaukime kartu“ dalis. Įstaigoje fizinio aktyvinimo ir sveikatinimo procesai orientuoti į sveikatos vertybes, kurios, vaikui augant, plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – socialine norma, gyvenimo būdu.                                                    

        Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 5-6 metų amžiaus vaikai dalyvavo Radviliškio sporto arenoje vykusiame Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų olimpiniame festivalyje „Žaidimų fiesta“, kurio tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinti olimpines idėjas ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpe, formuoti teigiamą požiūrį į sportą. „Žaidimų fiestos“ dalyviai – Šiaulių lopšelių-darželių „Drugelis“, „Eglutė“, Petro Avižonio  regos centro, Radviliškio lopšelių-darželių „Eglutė“, „Žvaigždutė“, „Kregždutė“, Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ bei Šeduvos ir Baisiogalos lopšelių-darželių vaikai, – linksmai žaisdami ir sportuodami drauge, išbandė jėgas penkių užduočių sektoriuose.

        Šiame festivalyje nugalėjo draugystė ir gera nuotaika. Visi dalyviai buvo apdovanoti olimpinėmis taurėmis, padėkos raštais ir specialiomis dovanomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

LAISVOS VIETOS
nuo 2023-09-01:
Lopšelio grupėje – 1 vieta;
2020 m. gimimo vaikams – 2 vietos;
2019 m. gimimo vaikams – 2 vietos;
2018 m. gimimo vaikams – 3 vietos;
skirtingo amžiaus grupėse – 1 vieta;
2017 m. gimimo (PUG) vaikams – 7 vietos.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2023 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu