Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu.“

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus (specialiuosius pedagogus, logopedus, socialinius pedagogus, judesio korekcijos specialistus) dalintis gerąja darbo patirtimi dalyvaujant respublikiniame projekte „Kuriu. Žaidžiu. Sveikatą branginu“.

Projekto dalyviai, šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, parengia ir iki 2021 m. gruodžio 1 d. elektroniniu paštu drugelis@sdrugelis.lt pateikia savo sukurtos metodinės priemonės ir/ar didaktinio žaidimo, skirto vaikų fizinės bei emocinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, aprašą kartu su 2 nuotraukomis bei dalyvio kortelę (1 priedas).

Iki 2021 m. gruodžio 20 d. bus sudarytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo, fizinės bei emocinės sveikatos stiprinimui ir saugojimui skirtų priemonių ir/ar didaktinių žaidimų elektroninis PDF leidinys.

Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams bus išsiųstos elektroninės padėkos ir pažymos bei vaikų fizinių bei emocinių gebėjimų plėtojimui skirtų priemonių, ir/ar didaktinių žaidimų elektroninis leidinys.

Projekto nuostatai

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123A, 76354 Šiauliai
Mob. +370 670 63 841 (raštinė)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu