Projektas „Sveikas kaip ridikas“

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje gali ir turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui, yra lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis, kuriame vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi daug galios sukurti tinkamą terpę vaikų fizinio aktyvumo skatinimui visą jų buvimo įstaigoje laiką.

        Lietuvos vaikų ir jaunimo centras vykdo programą ,,Darni mokykla“, kurios dalyvės,  Lietuvos ugdymo įstaigos, prisideda prie atsakingos už save ir savo aplinką asmenybės formavimo. Projektas ,,Sveikas kaip ridikas“ yra programos ,,Darni mokykla“ dalis. Viena iš programos temų yra įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos, tarp jų ir fizinio aktyvumo, veiklų skatinimas.

        Siekiant  aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas, integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas, lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenė nusprendė prisijungti prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomo projekto „Sveikas kaip ridikas“.

        Įgyvendinant projekto veiklas sieksime, kad projekto dalyviai, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikai, būtų fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną ne mažiau kaip 60 min.

        Projekto tikslas – kuriant palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdieninį fizinį aktyvumą visiems vaikams, aktyviais, netradiciniais metodais ugdyti vaikų darnaus vystymosi kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 1. aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas;
 2. integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas;
 3. skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą ne mažiau nei 60 min. per dieną;
 4. gilinti bendruomenės žinias apie fizinio aktyvumo svarbą;
 5. įsijungti į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą;
 6. viešinti projekto rezultatus ir gerąją patirtį lopšelio-darželio bendruomenei bei kitoms ugdymo įstaigoms.

Projekto trukmė – 2020 m. sausis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Projekto koordinatorė – Renata Dambrauskaitė Pėželienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė.

Pagrindiniai projekto vykdytojai/koordinatoriai Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“:

 • Jolita Uljanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Jurga Mikelionienė, judesio korekcijos pedagogė.

Projekto eiga:

 1. Bendruomenės supažindinimas su projekto „Sveikas kaip ridikas“ tikslais, uždaviniais, veiklomis.
 2. Palankios fizinės bei socialinės aplinkos kūrimas.
 3. Pedagogų, tėvų, specialistų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas organizuojant sveikos gyvensenos veiklas.
 4. Fizinio aktyvumo veiklų integravimas į ugdymo procesą.
 5. Gerosios pedagoginės veiklos pokyčių skleidimas.

        Projekto veiklų metu aktyviai ir kūrybingai įgyvendinsime sveikos gyvensenos veiklas, į ugdymo(si) proceso organizavimą integruosime fizinio aktyvumo veiklas, stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų, pedagogų, socialinių partnerių. Kartu su tėvais, pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais, sieksime skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą (ne mažiau nei 60 min. per dieną), įsijungsime į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą.

 

Informacija atnaujinta — 2020-04-27 | << ATGAL

Paieška

LAISVOS VIETOS
nuo 2023-09-01:
Lopšelio grupėje – 1 vieta;
2020 m. gimimo vaikams – 2 vietos;
2019 m. gimimo vaikams – 2 vietos;
2018 m. gimimo vaikams – 3 vietos;
skirtingo amžiaus grupėse – 1 vieta;
2017 m. gimimo (PUG) vaikams – 7 vietos.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2023 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu