2020-01-14 skelbiama laisva socialinio pedagogo darbo vieta

2020-01-14  skelbiama laisva  socialinio pedagogo darbo vieta  (0,5 etato) Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“.

 

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“.

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Darbo krūvis: 0,5 etato –  (18 val./sav.).

Darbo pobūdis: dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai socialinio ugdymo pedagogui:

– įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

 

Prioritetai:

 

darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

užsienio kalbos žinios.

 

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;  Pretendento sutikimas

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);

gyvenimo aprašymą;

pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: drugelis@sdrugelis.lt.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dokumentai pateikiami iki 2020-01-27, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

 

Atrankos data: 2020 m. sausio 28 d.

Įdarbinama nuo 2020 m. vasario 3 d.

 

Dokumentus pateikti adresu:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“

Vilniaus g. 123A,

LT-76354, Šiauliai

Telefonas: (8~41) 52 44 89

El. paštas: drugelis@sdrugelis.lt

 

2020-01-14

 

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu