Bendradarbiavimas su Šiaulių universitetu įgyvendinant STEAM JUNIOR programą

         Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“  auklėtoja Melika Pakalnytė įsijungė į Šiaulių Universiteto Edukologijos instituto Vaikystės studijų programų komiteto iniciatyvą asistuoti mokslininkams ir tyrėjams įgyvendinant STEAM JUNIOR programą.

        Lapkričio-gruodžio mėnesiais Šiaulių universiteto Edukologijos institutas vykdė specialų projektą Šiaulių miesto ugdymo įstaigoms „Išmanioji Steamuko laboratorija“. Auklėtoja Melika asistavo mokslininkams ir tyrėjams organizuojant ir vedant projekto veiklas pradinių klasių moksleiviams. Jaunieji tyrėjai per praktines-menines veiklas įgijo vertingų žinių apie gamtos mokslus, technologijas, matematiką, inžineriją ir dizainą, ugdė kūrybiškumą, tobulino praktinius gebėjimus, patyrė mokymosi džiaugsmą, kuriuo dalijosi su bendraklasiais bei asistentais, dėstytojais.

        Vasario mėn. auklėtoja Melika Pakalnytė buvo pakviesta į Vaikystės studijų programų komiteto posėdį, kuriame jai buvo įteiktas pažymėjimas ir atminimo dovanėlė už  dalyvavimą įgyvendinant STEAM JUNIOR programą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu