Civilinės saugos funkcinės pratybos

Lapkričio 23, 24 dienomis Šiaulių lopšelis – darželis Drugelis vyko planinės civilinės saugos funkcinės pratybos tema „Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui darbininko patalpose“ 🔥 Pratybų metu buvo uždūmintos lopšelio-darželio patalpos, įsijungė priešgaisrinė signalizacija, vyko vaikų, darbuotojų ir lankytojų evakuacija iš pastato 🌫
Pratybų tikslas – tobulinti pratybose dalyvaujančių darbuotojų pasirengimą, reaguoti į gresiantį ar susidariusį ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją, šiuo atveju lopšelyje-darželyje kilusį gaisrą. Praktiškai evakuoti vaikus ir įstaigos personalą, tobulinti evakuacijos organizavimą ir veiksmų koordinavimą 🧯
Pratybose dalyvavo 149 Šiaulių lopšelį-darželį „Drugelis“ lankančių vaikų bei 44 darbuotojai. Džiaugiamės, kad evakuacija vyko sklandžiai.

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2022-09-01:
2019 m. gimimo vaikui – 3 vietos;
2018 m. gimimo vaikams – 4 vietos;
skirtingo amžiaus vaikams – 4 vietos;
2016 m. gimimo vaikams – 2 vietos.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2023 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu