Dalinamės gerąja patirtimi

Gegužės 14 d. „Zoom“ vaizdo konferencijų platformoje įvyko respublikinė socialinių partnerių, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ bei Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“, metodinė diena „Holistinis vaikų ugdymas. Aš ir tu – žaidžiu, girdžiu, jaučiu“. Renginyje dalyvavo 60 šalies pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Socialinių partnerių metodinės dienos metu gerąja darbo patirtimi pasidalijo 24 pedagogai, švietimo pagalbos specialistai iš Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ bei Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“. Pedagogai aptarė STEAM sričių ugdymo(si) galimybes ankstyvajame amžiuje, pasisėmė idėjų kaip skirtingas temas papildyti STEAM veiklomis, susipažino su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo galimybėmis per patyrimą M. Montessori metodo elementus taikančioje grupėje, pristatė projekto metodo taikymo galimybes priešmokykliniame ugdyme, aptarė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarbą.

Renginio pabaigoje vyko diskusija, apibendrinimas ir aptarimas. Prieita vieningos išvados, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų praktinis darbas grįstas visuminiu požiūriu į vaiką, o ugdymo metodai orientuoti į vaiko prigimtinių poreikių tenkinimą. Tačiau reikia pripažinti, kad holistiniu požiūriu grįstame vaikų ugdyme nėra galutinio rezultato, kurį reikia pasiekti – yra procesas, kuriame reikia dalyvauti jį įsisąmoninant; žinoti ugdymosi dėsningumus bei mokėti profesionaliai panaudoti žinias; mylėti ir gerbti kiekvieną vaiką bei norėti jam padėti.

Meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu