Dalyvavome akcijoje „Didelis spalvotas AČIŪ“

        Gegužės 31 d. (sekmadienį) Prisikėlimo aikštėje vyko Šiaulių kultūros centro akcija „Didelis spalvotas AČIŪ“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Akcijos dalyviai ant Prisikėlimo aikštės grindinio spalvotomis kreidelėmis sukūrė piešinius, kurie tapo didžiule spalvota padėka mūsų Mokytojams.

        Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ nuoširdžiai dėkoja „Drugelių“ grupės ugdytiniui Lukui ir jo tėveliams už dalyvavimą  akcijoje  „Didelis spalvotas AČIŪ“  bei nuostabų įvertinimą:  „Mūsų padėka skirta darželio bendruomenei – visai bendruomenei už susitelkimą, jaukumą, nuoširdų darbą, komunikaciją. Taip pat Lukas su tėveliais ypatingai dėkoja auklėtojoms Gretai ir Ievai. Taip pat vadovėms Vaivai Bubelytei ir Jurgai Mikelionienei. AČIŪ! Darželio bendruomenė šiuo ypatingai visiems sudėtingu periodu nuspalvino vaikų dienas nuoširdumu, meile, kūrybingumu ir svarbiausia atsakingai prisidėjo prie nuotolinio vaikų ugdymo. AČIŪ !“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė