Dalyvavimas projekte „Žemės grąža“

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Žiogeliai“, „Bitutės“, „Drugeliai“, „Lapiukai“, „Voveriukai“, „Eglutės“ vaikai dalyvauja Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių kūrybinių veiklų projekte „Žemės grąža“.

Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų gamtosauginį sąmoningumą. Kurti draugišką gamtai aplinką, mokyti saugoti gamtą, ja rūpintis bei tausoti. Skatinti atsakomybės ir pareigos jausmą rūpintis švaria aplinka, žadinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, saviraišką, tarpusavio bendradarbiavimą.

Paieška

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2024 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu