Dalyvavimas respublikiniame projekte „Ežerėlis“ skaito vaikams

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupių „Bitutės“ ir „Drugeliai“ vaikai dalyvavo respublikiniame projekte „Ežerėlis“ skaito vaikams“. Projekto tikslas – žadinti vaikų domėjimąsi knyga, skatinant vaikų, pedagogų kūrybinę, literatūrinę saviraišką, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai, plėtoti bendradarbivimą tarp respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Įgyvendinant projekto veiklas „Bitučių“ grupės vaikai sukūrė ir pirštukinėmis lėlėmis suvaidino istoriją apie pelytės Ditės sapną, „Drugelių“ grupės vaikai nupiešė sukurtai istorijai piešinėlių.

Vilma Gurejevienė

Galite pažiūrėti ir paklausyti „Bitučių“ grupės vaikučių ir pedagogų sukurtos istorijos apie pelytės Ditės sapną Youtube