Dėkojame projekto dalyviams

Dėkojame Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupių „Skruzdėliukai“, „Švelnukai“, „Kodėlčiukas“, „Pagrandukas“ vaikams, jų tėveliams (globėjams), ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms Airidai Bubelienei, Ligitai Ragauskienei, Gintarei Kaminskienei, Aistei Žilevičiūtei, Gintarei Audinienei, Danguolei Penkauskienei, meninio ugdymo mokytojai Vaivai Pocevičienei, logopedėms Jurgitai Niauronienei bei Rasai Kielienei už nuoširdų ir kūrybišką darbą dalyvaujant tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ ir įgyvendinant kalbos sutrikimų prevencinę programą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Ulljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2022-09-01
2019 m. – 2 vietos
2018 m. – 4 vietos
2017 m. – 3 vietos
2016 m. – 3 vietos

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2022 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu