Dėkojame vaikų piešinių konkurso „Laisva Lietuva – 30“ dalyviams

        Dėkojame Lukai  iš „Skruzdėliukų“ grupės bei Nikolei iš „Bitučių“ grupės už tautinių simbolių puoselėjimą dalyvaujant vaikų piešinių konkurse „Laisva Lietuva – 30“. Konkursas skirtas puoselėti patriotiškumą, tradicijas bei meilę Lietuvai. Per piešinį  vaikai išreiškė tėvynės, jos simbolių supratimą.

        Mergaites piešinių konkursui „Laisva Lietuva – 30“ parengė meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Airida Bubelienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė