Dėl Darbo tarybos rinkimų

Nuo 2019 metų vasario 8 d. iki 2019 metų vasario 15 d. skelbiamas papildomas laikas per kurį galima registruoti kandidatus į Darbo tarybos narius.

Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą, raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

2019 m. vasario 18 dieną Darbo tarybos komisija sudarys ir paskelbs galutinį kandidatų į Darbo tarybos narius sąrašą.

Darbo tarybos komisijos pirmininkė Vitalija Kušleikienė
Nariai: Vilma Gurejevienė, Justina Venckuvienė