Dėl lopšelio-darželio „Drugelis“ virtuvės veiklos atnaujinimo

Vadovaujantis valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 57SV-105 lopšelio-darželio „Drugelis“ virtuvės veikla atnaujinama nuo 2018 m. lapkričio 16 d.

Vaikai maitinami lopšelyje-darželyje „Drugelis“.

Direktorė