DĖMESIO!

        2020 m. birželio 8 d., lopšelio-darželio „Drugelis” salėje vyks Darbo tarybos rinkimai. Pagal LR darbo kodekso 171 str. 1 punktą, Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai.

        Kviečiame darbuotojus dalyvauti darbo tarybos rinkimuose.

Kandidatų į Darbo tarybos rinkimus sąrašas:

  1. Laima Aleksandravičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
  2. Airida Bubelienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
  3. Vida Būtienė, auklėtojos padėjėja.
  4. Nijolė Gudavičienė, vyr. virėja.
  5. Melika Pakalnytė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

Darbo tarybos rinkimų pirmininkė Vaiva Pocevičienė