INFORMACIJA DĖL UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Mieli tėveliai (įtėviai, globėjai)

vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1874 „Dėl Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“ vaikų, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kokiu būdu tai vyks?

* Kiekvieną antradienį iki 15.00 val. elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dalyje „Vidinės žinutės“ ir/ar uždaroje tėvų grupės socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje grupių auklėtojos patalpins rekomenduojamą ugdomosios veiklos užduočių paketą savaitei (užduotis, skaitmeninių ugdymo(si) priemonių nuorodas ir kita, su vaikų ugdymu(si) susijusią informaciją).

* Kiekvieną antradienį iki 15.00 val. elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dalyje „Vidinės žinutės“ ir/ar uždaroje tėvų grupės socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje priešmokyklinio ugdymo pedagogai patalpins privalomą ugdomosios veiklos užduočių paketą savaitei (užduotis, skaitmeninių ugdymo(si) priemonių nuorodas ir kitą, su vaikų ugdymu(si) susijusią, informaciją).

* Pagalbos vaikui specialistai (logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas) kiekvieną antradienį  iki 15.00 val. elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dalyje „Vidinės žinutės“ ir/ar Mesenger“ programoje „Asmeninės žinutės“ patalpins SUP vaikų tėvams rekomenduojamas individualias užduotis, kalbos, kalbėjimo, socialinių, emocinių gebėjimų ugdymui.

* Grupių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas, judesio korekcijos pedagogas, pagal gal poreikį, darbo dienomis nuo 14.00 iki 15.00 val. teiks nuotolines konsultacijas ugdytinių tėvams per įstaigos elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ vidines žinutes ir/ar uždaroje tėvų grupėje socialiniame tinklalapyje „Facebook“ bei „Mesenger“ programos asmenines žinutes.

* Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai. Atlikę užduotis, darbelių, užduotėlių nuotraukas, tikimės, kad atsiųsite pedagogams į elektroninį dienyną ir/ar uždaras socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyros grupes.

Mieli tėveliai, globėjai/rūpintojai, ugdomosios veiklos užduočių atlikimas yra tik rekomendacija, ne nurodymas. Tikime, kad vaikams šis periodas bus kitokia ugdymosi patirtis, tokia pat smagi, įdomi, prasminga, tiesiog kitokia. Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo.

Kilus klausimams visada galite kreiptis į:
* grupių auklėtojus, meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojus;
* pagalbos vaikui specialistus;
direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jolitą Uljanovienę (el. p. jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt arba tel. (841) 426919).

Būkime sveiki!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams, 1 laisva vieta (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2016 m. gimimo vaikui.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu