Informacija tėvams apie Šiaulių m. lopšeliuose-darželiuose esančias laisvas vietas vaikams, norintiems nuo 2019-09-01 lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes

Informacija tėvams apie Šiaulių m. lopšeliuose-darželiuose esančias laisvas vietas vaikams, norintiems nuo 2019-09-01 lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes:

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Yra galimybė iš kitų lopšelių-darželių papildomai priimti  vaikų į priešmokyklinio  ugdymo grupes
1. Lopšelis-darželis „Žirniukas“ 5
2. Lopšelis-darželis „Žibutė“ 2
3. Lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 1
4. Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 1
5. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 2
6. Lopšelis-darželis „Berželis“ 3

Jolita Uljanovienė,
Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui