KAS KEIČIASI NUO GRUODŽIO 16 D.?

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ dirba įprastu būdu ir priima vaikus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Siekiant užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, tėvelių (globėjų, rūpintojų) prašome, atvedant vaikus, juos palydėti iki savo grupės rūbinėlės durų. Rūbinėlėje mažuosius pasitiks auklėtoja, kuri padės jiems nusirengti ir palydės į grupę. Pasiimant vaikus iš lopšelio-darželio, prašome informavus auklėtoją telefonu apie Jūsų atvykimą atsiimti vaiką, palaukti lauke, kol auklėtojos padėjėja padės vaikui apsirengti ir išves jį į lauką.

Darbas įstaigoje organizuojamas laikantis būtinų saugumo sąlygų:  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo; ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojamos; maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke; švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai kiekvienam vaikui; neformalus švietimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.

Rekomenduojame lopšelį-darželį lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros.

Draudžiama ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Primename, kad šventiniai susibūrimai įstaigoje neorganizuojami.

Ačiū už Jūsų supratingumą, būkime sveiki!

Paieška

1 laisva vieta 2015 m. gimimo vaikų grupėje.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame paremti mūsų lopšelį–darželį skiriant 1,2% paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% nuo 2018 m. pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu