Kviečiame dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ organizuoja respublikinę  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodą „Tėvynė – mano Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“ .

Iki 2019 m. kovo 7 d. parodos dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria kūrybinius darbus Lietuvos kraštovaizdžio tema, juos fotografuoja. Kūrybinių darbų nuotraukas pristato (atneša, atsiunčia paštu) iki 2019 m. kovo 8 d. į Šiaulių lopšelį-darželį „Drugelis“, adresu: Vilniaus  g. 123A, LT-76354, Šiauliai.

Nuo 2019-03-12 iki 2019-03-17 kūrybinių darbų nuotraukos bus eksponuojamos Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“.

Nuo 2019-03-18 iki 2019-03-29 kūrybinių darbų nuotraukos bus eksponuojamos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale, adresu: Trakų  g. 20A, Šiauliai.

Visi parodos dalyviai bus apdovanoti: vaikai – padėkos raštais, pedagogai – dalyvavimo parodoje pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu).

Daugiau informacijos parodos nuostatuose.

Tikimės Jūsų aktyvumo. Lauksime nuotraukų iki nurodytos datos, t. y. iki kovo 8 d. 

Jolita Uljanovienė