Kviečiame tėvelius (globėjus, rūpintojus), kurių vaikai pradės lankyti Šiaulių lopšelį-darželį „Drugelis“ nuo 2020-09-01, dalyvauti susirinkime

        Š. m. birželio 22 d. 15 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ salėje vyks susirinkimas tėvams, kurių vaikai pradės lopšelį-darželį lankyti nuo 2020-09-01.

        Darbotvarkė:

 1. Įstaigos pristatymas (direktorius);
 2. Ugdymo organizavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 3. Atlyginimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymas, atlyginimo lengvatų taikymas (vyr. buhalteris);
 4. Vaikų mitybos ypatumai ugdymo įstaigoje (maitinimo paslaugų administratorius);
 5. Sveikatos priežiūra ikimokyklinėje įstaigoje (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje);
 6. Pirmoji diena darželyje. Priemonės, reikalingos vaikui, lankančiam ankstyvojo amžiaus grupę (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Iki susitikimo!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

 

Paieška

1 laisva vieta 2015 m. gimimo vaikų grupėje.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame paremti mūsų lopšelį–darželį skiriant 1,2% paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% nuo 2018 m. pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu