Kviečiame tėvelius (globėjus, rūpintojus), kurių vaikai pradės lankyti Šiaulių lopšelį-darželį „Drugelis“ nuo 2020-09-01, dalyvauti susirinkime

        Š. m. birželio 22 d. 15 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ salėje vyks susirinkimas tėvams, kurių vaikai pradės lopšelį-darželį lankyti nuo 2020-09-01.

        Darbotvarkė:

  1. Įstaigos pristatymas (direktorius);
  2. Ugdymo organizavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
  3. Atlyginimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymas, atlyginimo lengvatų taikymas (vyr. buhalteris);
  4. Vaikų mitybos ypatumai ugdymo įstaigoje (maitinimo paslaugų administratorius);
  5. Sveikatos priežiūra ikimokyklinėje įstaigoje (visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje);
  6. Pirmoji diena darželyje. Priemonės, reikalingos vaikui, lankančiam ankstyvojo amžiaus grupę (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Iki susitikimo!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė