Meninis ugdymas

Muzikinė veikla

Kiekvienas menas yra savitas. Muzika turi savo ypatumus: išryškina vaiko jautrumą, veikia vaizduotę, jausmus, emocijas, net ir elgesį. Muzika moko klausytis ir girdėti – skatina aktyvaus pažinimo pastangas, leidžia užsimegzti glaudesniam ryšiui, bendravimui su meno vertybėmis, kurių veikiamas vaikas gali patirti gilesnius emocinius, protinius išgyvenimus. Vaikų emocijos, nuotaikos  muzikoje išreiškiami tiesiogiai.

Muzikinės veiklos metu, vaikai susipažįsta su įvairaus pobūdžio muzika, išmoksta skirti nuotaikas, tempą, turtina savo dvasinį pasaulį. Šokdami ratelius, dainuodami liaudies dainas, vaikai susipažįsta su tautos papročiais, geba juos pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Grodami bei improvizuodami įvairiais instrumentais, vaikai patiria daug teigiamų emocijų, susipažįsta su instrumentų įvairove, geba juos atskirti klausant muzikinio įrašo. Žaidžiant įvairius muzikinius, ritminius žaidimus lavėja vaikų dėmesys, pagarba vienas kitam, ugdosi socialinė kompetencija, ritmo pojūtis. Atlikdami įvairaus sudėtingumo daineles, vaikai lavina balsą, geba joms pritarti kūno perkusija, įvairiais instrumentais, patiria daug gerų emociją bei jausmų.

Muzikinės veiklos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

Šokio raiška

Šokis – meno forma, suteikianti galimybę bendrauti, išreiškiant savo jausmus ir mintis judesiu. Šokis – tai vienas iš galimų vaikų bendravimo, tautos istorijos, kultūros, tradicijų perdavimo būdų.

Šokio raiškos užsiėmimų tikslas – visapusiškai lavinti 4-6 m. amžiaus vaikus, sudarant tinkamas sąlygas jų emocinei, socialinei bei mąstymo raidai. Žaidimų pagalba, klausantis ritmingų melodijų, vaikai mokomi reikšti emocijas, šokti, ritmingai judėti ir koordinuoti  judesius. Pateikiamos žaidybinės kūrybinės užduotys skatina vaikus pajusti kūną, kūno ir jų dalių padėtį erdvėje, tyrinėti judėjimą erdvėje įvairiomis kryptimis (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn), ritmo, tempo variantus (greitai – lėtai). Per kūrybinius žaidimus, improvizacijas vaikai skatinami judesiu reaguoti į skambančią įvairių stilių muziką, nemuzikinius (gamtos) garsus, tylą. Per šokį formuojami grupinio darbo įgūdžiai, lavinami  neverbaliniai gebėjimai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, ugdomos vaikų asmeninės, fizinės, komunikavimo, socialinės kompetencijos, plėtojami prigimtiniai vaiko gebėjimai.

Šokio nauda:

  • šokis leidžia išlaisvinti užslopintus jausmus;
  • šokis lavina kūną, jo galimybių supratimą;
  • šokis lavina koordinaciją ir harmoningą judesių atlikimą, gerindamas fizinę ir emocinę sveikatą;
  • šokis formuoja teigiamą požiūrį į savo kūną ir pagerina savęs vertinimą;
  • šokis lavina bendravimo ir socialinius įgūdžius, padeda įveikti bendravimo sunkumus.

Šokio raiškos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.

Vizualinė raiška dailės studijoje

Dailės studija įkurta atskiroje lopšelio-darželio patalpoje, kurioje baldai, apšvietimas, priemonės pritaikytos meninei kompetencijai ugdyti, vaikų saviraiškai, kūrybiškumui plėtoti. Čia kiekvienas vaikas gali laisvai kurti, fantazuoti, išreikšti save piešimo, modeliavimo, aplikavimo,  lipdymo iš kinetinio smėlio, molio, plastilino ir kitomis kūrybinės raiškos priemonėmis.

Kūrybinėje veikloje vaikai tyrinėja aplinkoje esančius daiktus, susipažįsta su jų savybėmis, liečia, čiupinėja įvairias priemones su kuriomis dirba: teptukus, dažus, kreideles, kriaukleles, birų smėlį, kinetinį smėlį, molį, manų kruopas, įvairius žaisliukus ir formeles. Vaikams sudaroma galimybė dirbti įvairiomis technikomis: piešti ant popieriaus, veidrodžio, stiklo, plėvelės, su pirštukais, su teptukais, su voleliais, štampuoti, tapyti ant apšviečiamo molberto, kinetinio smėlio švytinčioje smėlio dėžėje, kurti vaizdus iš įvairių birių produktų. Vizualinės raiškos užsiėmimų metu lavėja smulkioji ir stambioji motorika, akies, rankos koordinacija. Kurdami vaikai mokosi bendravimo meno – dalinasi dailės priemonėmis, erdve.

Kuriant atsiskleidžia vaikų vidinis pasaulis, nuotaikos, jausmai, santykis su juos supančia aplinka ir kitais žmonėmis. Kūrybinio proceso metu kiekvienas vaikas gali atrasti ir pažinti kitokį save, atverti naujas savo galimybes.

Vizualinės raiškos užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja Vaiva Pocevičienė.