Mieli tėvai (globėjai, rūpintojai)

        Vertindami esamą situaciją ir matydami didelę tikimybę, kad karantino laikotarpis šalyje bus pratęstas, nuo kovo 30 d. vaikams organizuosime nuotolinį mokymąsi. Šiuo metu ruošiama nuotolinio mokymosi tvarka. Visa su ugdymosi organizavimu susijusi informacija Jums bus pateikta Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ internetinėje svetainėje, įstaigos Facebook paskyroje, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

        Vaikams skirtos užduotys, teorinė medžiaga, mokymosi šaltinių nuorodos ir kt. bus pateikta  grupių Facebook‘o  paskyrose, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

        Tėvai su pedagogais papildomai galės bendradarbiauti socialiniuose tinkluose, elektroniniais paštais, telefonu.

        Šis laikotarpis mums visiems yra naujų iššūkiu, išbandymų metas. Mes stengsimės dėl Jūsų vaikų. Būkime supratingi vieni kitiems. Būkime sveiki!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė