Nustatyti reikalavimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

        Lietuvoje pasibaigus karantinui, bet esant ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, nuo birželio 17 d. įsigaliojo nauji reikalavimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimo.

        Vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turėtų dalyvautų tos pačios grupės veiklose, stengiantis išvengti skirtingų grupių kontakto. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną turėtų dirbti tik vienoje grupėje.

        Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse būtina užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų, pvz., kūno kultūros, muzikos salių ar pan., po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

        Rekomenduojama dėvėti veido kaukes ar kitas priemones tėvams ar kitiems asmenims, kurie palydi vaikus į darželius ar priešmokyklinio ugdymo grupes, taip pat darbuotojams, priimantiems atvykusius vaikus.  

        Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lankantiems vaikams organizuojamos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti individualios ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpas reikia išvėdinti, nuvalyti dažnai liečiamus paviršius.

        Kriaukles ir kitus sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, reikia dezinfekuoti kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

        Patalpos, kuriose per dieną būna vaikai, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną.

        Karščiuojantys, kvėpavimo takų ligomis sergantys vaikai į darželius nėra priimami. Jeigu vaikas susirgo lankydamas darželį, jis nedelsiant turi būti izoliuojamas.

        Darbuotojų sveikatą patariama nuolat stebėti. Jiems turi būti sudaromos sąlygas matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, bendradarbiauti nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

        Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

Paieška

3 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams, 1 laisva vieta (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2016 m. gimimo vaikui.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu