„Olimpinės savaitės“ renginiai

Vaikų olimpinis ugdymas padeda plėtoti sveikatos saugojimo, socialinę, pažinimo bei meninę kompetencijas. Skatinant ir organizuojant fizinio aktyvumo veiklas ir sporto renginius ugdomos olimpinės vertybės: draugystė, pagarba, kilnus elgesys visose gyvenimo situacijose.

Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ tęstinio olimpinio ugdymo projekto „Mus vienija emocijos“ veiklas, kartu su socialiniais partneriais – Šiaulių sporto gimnazija bei Šiaulių „Juventos“ progimnazija, organizuoti „Olimpinės savaitės“ renginiai, skirti mažųjų supažindinimui su olimpinėmis sporto šakomis.

Šiaulių sporto gimnazijos mokiniai Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ugdytinius supažindino su olimpinėmis sporto šakomis – penkiakove ir futbolu.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokiniai mažuosius draugus supažindino su rankiniu, fechtavimu, tinkliniu, laipiojimo sportu bei organizavo olimpinę viktoriną „Olimpinių žiedų paieška“. Viktorinos metu vaikai atliko įvairias teorines bei praktines užduotis apie olimpinių žaidinių tradicijas, simbolius, įvairias sporto šakas, Lietuvos sportininkus – olimpiečius, susipažino su dar jiems nežinomomis sporto šakomis, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, patyrė teigiamų emocijų, lavino motorikos įgūdžius.

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ tęstinio olimpinio ugdymo projekto „Mus vienija emocijos“ veiklos finansuojamos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto lėšomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu