Olimpinių vertybių ugdymas

Atsižvelgdami į Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenės poreikius, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, į 2021-2023 m prioritetines Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ strateginio veiklos plano uždaviniams įgyvendinti numatytas priemones – „Programų ir veiklų, skirtų vaiko fizinės ir emocinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, fizinio aktyvumo skatinimui įgyvendinimas“ bei „Projektinių veiklų tęsimas, naujų projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2021 m Šiaulių lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko tęsti olimpinio ugdymo projekto „Mus vienija emocijos“ veiklas.

Įgyvendinant projekto veiklas, birželio 1-ąją dieną organizuotas susitikimas su Lietuvos sambo ir dziudo čempionatų daugkartiniu nugalėtoju, pasaulio sambo čempionato 5 vietos laimėtoju Ignu Petkumi. Sportininkas projekto dalyviams pristatė dziudo sporto šaką, parodė pagrindinius kovos veiksmus, supažindino su šios sporto šakos taisyklėmis bei dziudo moralės kodekso pagrindinėmis vertybėmis: mandagumu, drąsa, nuoširdumu, savitvarda, garbe, kuklumu, draugyste, pagarba. Patys drąsiausieji vaikai išbandė dziudo sporto šakos veiklas.
Renginio metu vaikai patyrė atradimo džiaugsmą bei džiugias emocijas.

Dėkojame Lietuvos sambo ir dziudo čempionatų daugkartiniam nugalėtojui Ignui Petkui bei neformaliojo ugdymo mokytojui Martynui Baranauskui už olimpinių vertybių, principų bei kultūros sklaidą, olimpinio ugdymo programos turinio realizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, už mažųjų džiugias emocijas bei patirtą atradimo džiaugsmą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu